19-09-2018 15:33:07

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Byggeri og anlæg IDA Byg Bygningsfaglig Fond

Bygningsfaglig Fond

Her kan du læse et kort uddrag af Bygningsfaglig Fonds vedtægter.
Af: IDA

Formålet med Bygningsfaglig Fond er at yde økonomisk støtte til fremme af den faglige udvikling indenfor bygningsingeniørernes område.

Fonden kan endvidere uddele en årlig hæderspris til en eller flere personer for en lovende teknisk videnskabelig indsats.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse er identisk med den til enhver tid siddende bestyrelse for Selskabet for Bygge- og Anlægsteknik, og har samme formand som denne.

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på tre medlemmer, der udpeges for tre år ad gangen. Det ene medlem skal tillige være medlem af bestyrelsen.

Et medlem afgår efter tur hvert år, og udpegningen sker på det første bestyrelsesmøde i Selskabet for Bygge- og anlægsteknik efter dettes årlige generalforsamling. Forretningsudvalget konstituerer sig selv på sit første møde derefter.

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af fondens virksomhed og giver desuden indstilling til bestyrelsen om dispositioner vedrørende fondens midler.

luk
close