19-09-2018 09:32:51

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Byggeri og anlæg IDA Syn og skøn

IDA Syn og skøn

IDA Syn og skøn formidler viden om syn og skøn, huseftersyn, energimærkning og tilsvarende ordninger.

IDA Syn og skøn afholder hvert år en række medlemsmøder og temaarrangementer om aktuelle emner – eksempelvis lovgivning og retspraksis – hvor vores medlemmer får mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer.

Gennem møderne forsynes medlemmerne med den nyeste viden om byggetekniske målemetoder, lovgivningskrav, fastsættelse af udbedringsomkostninger, og hvordan man tackler vanskelige spørgsmål.

I IDA Syn og skøn afholder vi ligeledes kurser i syn og skøn, hvor underviserne er dommere, advokater og erfarne syns- og skønsmænd. Sidst men ikke mindst forestår vi udpegning af syns- og skønsmænd.

Vedtægter for IDA Syn og Skøn

Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg, har udarbejdet denne Huskeliste for skønsmænd, som du er velkommen til at downloade og benytte.

Kommende arrangementer
fra IDA Syn og skøn

luk
close