19-07-2018 17:15:02

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Energi, Miljø og Global Development

Energi, Miljø og Global Development

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for Energi, Miljø og Global Development.
Af: IDA

Er energi, miljø, klima, grønne teknologier, bistands- og udviklingsarbejde blandt dine arbejds- eller interesseområder? Så har IDA en række teknologiske netværk, som matcher dine interesser.

Netværkene arrangerer hvert år en lang række konferencer, gå-hjem-møder, virksomhedsbesøg og studieture af høj faglig kvalitet

EUs miljøpriser: EUs miljøpriser uddeles hvert andet år til de mest miljøbevidste virksomheder i Europa. Formålet med prisen er at fremme innovative og bæredygtige tiltag på miljøområdet. Deltagere kan både være private eller offentlige virksomheder. Ansøgningsfristen er 25. februar 2016 og priserne uddeles i april 2016. Læs mere om  EUs miljøpriser her.

Er du medlem af IDA, kan du gratis melde dig ind i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i. Også firma- og gæstemedlemmer kan få glæde af IDAs fagtekniske tilbud.

Teknologiske selskaber

Regionale teknologiske netværk

Fagtekniske netværk

IDA Energi

IDA Energi er et teknologisk community for dig, der arbejder med eller interesserer dig for energi.
Læs mere

IDA Global Development

Selskabets arbejdsområde er danske virksomheders og institutioners deltagelse i det internationale bistands- og udviklingsarbejde, herunder specielt i den danske udviklingsbistand
Læs mere

IDA Grøn Teknologi

I erkendelse af vores fælles ansvar for den teknologiske udvikling arbejder IDA Grøn Teknologi, IGT, for at dreje udviklingen i en mere menneskelig retning
Læs mere

IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi

- Et fagteknisk netværk for dig med interesse for køle- og varmepumpeteknik
Læs mere

IDA Miljø

IDA Miljøs arbejdsområde omfatter miljøteknik og forureningsbekæmpelse i bred forstand. Vores arbejdsform er tværfaglig og bevæger sig også ud over det traditionelle ingeniørmæssige område
Læs mere

IDA Geo

I grænselandet mellem geoinformatik, geografi, geologi, naturressourcer og miljøperspektiver vil IDA Geo fremover byde indenfor til faglige arrangementer, debat og nye perspektiver.
Læs mere

Spildevandskomiteen

Siden slutningen af 1940'erne har Spildevandskomiteen spillet en væsentlig rolle for afløbs- og spildevandsteknikkens udvikling i Danmark
Læs mere

Regionale netværk

Fagteknik Vestjylland

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Energi Østjylland

Se regionens netværk

Læs mere

Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

Se regionens netværk

Læs mere

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord

Se regionens netværk

Læs mere

MiljøForum, IDA Nordsjælland

Se regionens netværk

Læs mere
luk
close