18-02-2018 00:29:36

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDA Kemi

IDA Kemis arbejdsområde er kemi anvendt i forskning, udvikling og produktion

Vores hovedformål er at orientere vores medlemmer og det omgivende samfund om tekniske problemstillinger, der har et kemisk indhold.

Dette søger vi at gøre ved at lave en række arrangementer, hvoraf de fleste holdes i IDA på Kalvebod Brygge i København, men enkelte også rundt i landet. Til arrangementerne indbyder vi foredragsholdere fra såvel ind- som udland.

Vore medlemmer er hovedsageligt (kemi)ingeniører og cand.scient.'er, men vi er imidlertid glade for også at have en lang række personlige medlemmer, blandt disse en del farmaceuter, samt medlemmer med andre uddannelser med kemisk islæt. Desuden tæller IDA Kemi en række firmamedlemmer. I alt har IDA Kemi ca. 4.700 medlemmer.

IDA Kemis fire kontaktudvalg

For bedst muligt at tilgodese den store medlemsskare har vi valgt at organisere os med en bestyrelse samt fire kontaktudvalg. Kontaktudvalgene dækker hver især de forskellige specialområder inden for kemien: Kemometri, Termisk analyse, Katalyse og Teknisk Kemi.

Dansk Selskab for Kemometri (DSK) holder hvert andet år en større konference. Næste gang er i 2018.

Vedtægter for IDA Kemi

Kommende arrangementer
fra IDA Kemi

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
 • EY Huset, Aarhus C
 • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
5 mar.
Surface Characterization Conference
 • Teknologisk Institut, Taastrup
 • mandag d. 05. marts kl. 09:30
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
 • IDA Mødecenter, København V
 • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
16 apr.
Forsøgsdesign - en brugervenlig indgangsvinkel
 • Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia
 • mandag d. 16. april kl. 09:00
15 maj.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
 • IDA Mødecenter, København V
 • tirsdag d. 15. maj kl. 17:15
26 aug.
18th Nordic Symposium on Catalysis - NSC2018
 • IDA Mødecenter, København V
 • søndag d. 26. august kl. 12:00
luk
close