17-07-2018 17:14:16

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Industri IDA Levnedsmiddelselskabet Dansk Sensorik Selskab (D2S)

Dansk Sensorik Selskab (D2S)

Et udvalg under IDA Levnedsmiddelselskabet
Af: Katja Isabel Romme Simonsen

Selskabets formål er:

- at udbrede kendskabet til sensorik i Danmark

- at forbedre viden og kompetencer indenfor sensorisk analyse hos medlemmerne

- at samarbejde med SensNet (et netværk mellem universiteterne indenfor sensorikforskning

- at varetage kontakten til det europæiske selskab European Sensory Society, ESSS

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail fra Dansk Sensorik Selskab

Tilmeld dig nyhedsmail

Formålet tænkes fremmet ved:

- afholdelse af møder, konferencer, kurser og workshops, såvel dansksprogede som internationale

- fagligt samarbejde med andre selskaber

- markedsføring af og information om kurser, arrangementer m.v.

- videndeling i erfa-grupper

Den sensoriske kvalitet er den sansebaserede opfattelse af fødevarer, men også af mange andre ting i vore omgivelser som lyd i højtalere og farver på bygninger. Sensorik er det ultimative værktøj til at beskrive kvalitet – et tværvidenskabeligt værktøj, der kan anvendes for at forstå og beskrive de processer, der opstår i mødet mellem produktet og mennesket. Sensorik omfatter således både markeds- og produkt undersøgelser, forskning, innovation og uddannelse.

Sensorik og sensorisk forskning i Danmark foregår på et højt internationalt niveau og score højt ved internationale evalueringer. Miljøerne der arbejder med sensorisk forskning har siden 2008 været organiseret i SensNet et netværk, der støttet af LMC har skabt et fundament for at udvikle og udbrede forskning og uddannelse. Derudover er der to ERFA-grupper, der samarbejder om den mere praktiske udførelse af sensorik og Levnedsmiddelselskabet har siden først i halvfemserne haft en sensorisk arbejdsgruppe, der to gange om året har organiseret et LEVS møde.

Alle disse forskellige initiativer er nu samlet i Dansk Sensorik Selskab (D2S) et udvalg med egen bestyrelse under Levnedsmiddelselskabet.

D2S er det danske nationale medlem af European Sensory Science Society (E3S), der er et samarbejdsforum for alle de europæiske lande. For at få adgang til E3S hjemmesiden skal du være registreret som medlem af D2S.

Sådan bliver du medlem af D2S

Er du medlem af LEVS, så send en mail til netværkskoordinator Helle Borch hbo@ida.dk. Husk du skal angive navn og medlemsnr.

Medlemskab af D2S er gratis, dog skal du være medlem af LEVS.

Er du ikke medlem af LEVS, så kan du blive det - se hvordan her.

Som medlem får du adgang til informationer om de møder og kongresser, der foregår nationalt og internationalt – det skal her nævnes at D2S vil være vært for en stor international sensorikkonference Eurosense, der afholdes i 2014 i Bella Centret. Du får information om uddannelse indenfor sensorik – også på europæisk niveau og du får oplysninger om den sidste sensoriske forskning.

Endelig får du oplysninger om arbejdet i ERFAgrupperne.

Forretningsorden for selskabet

luk
close