15-10-2018 17:18:23

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

Den danske Telepris 2018

Prisen er i to kategorier en Virksomheds/Person Pris og en Studerende Pris – hver på kr. 15.000. Teleprisen uddeles i 2018 for 6. år i træk af IDA Tele.
26. jun. 2018 Af: IDA
Den danske Telepris 2018

For English, read further below


Kommissorium:

Den danske telepris består af 2 priser.
- En pris til den/de studerende som har udført det mest innovative afgangsprojekt
- En pris til den virksomhed som har opnået det mest innovative resultat

Priserne har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk, erhvervsmæssig og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Virksomheds/Person Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller  indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning er 1. oktober 2018. Du kan ansøge som eller indstille en virksomhed/organisation/person ved at:

• Beskrive resultat/forretningsidé med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
• Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
• Understrege hvorfor netop denne virksomhed/organisation/person bør tildeles prisen
• Angiv navn og kontaktdata på kontaktperson samt eventuelle bidragsydere eller andre interessenter
• Sende indstillingen til Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk

Studerende Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning er 1. oktober 2018. Du kan ansøge som eller indstille en person ved at:

• Beskrive projektet med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side
• Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet
• Understrege hvorfor netop dette projekt bør tildeles prisen
• Angiv navn og kontaktdata på den studerende samt den studerendes vejleder
• Sende indstillingen til Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk


Virksomhedsprisen 2017 
 blev den 11. oktober givet til Guldborgsund Kommune.
Studerende Prisen 2017 gik til Ph.D. studerende Artur Pilimon fra DTU.The Danish Telecommunications Award 2018
The award is given in two categories; a Company/Person Award and a Student Award – each with a DKK 15.000 prize. The Telecommunications Award is awarded for the sixth year in a row.

The prizes are intended to recognize a Danish or foreign company, organization or person who has had particular importance in Denmark for the development and / or use of telecommunications in the past year or for a number of years. Performance must be of a user-friendly, technological, socio-economic, commercial and / or economic nature and should be distinguished by its innovative, socially-friendly, user-related and / or earnings potential.

The Company/Person Award recognizes a Danish or foreign company, organization or person who has played a significant part in the development or use of telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 1 October 2018. You can apply or nominate a person / organization by:

• Describing the result / business idea with reference to the award criteria - max one A4 page
• Emphasizing the innovative aspects of the project
• Underlining why this particular company / organization / person should be awarded
• Enter the name and contact information of the person, as well as any contributors or other stakeholders.
• Send the nomination to Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk 

The Student Award recognizes a Danish or foreign student who has played a big part inside development, research or the use of telecommunications in Denmark during the past years. The performance has to be of user needs, technological, socio-economic or economic character and must stand out as an innovative, user-related and societally beneficial solution.

Deadline for application is 1 October 2018. You can apply or nominate a person by:

• Describi the project with reference to the award criteria - Max one A4 page
• Emphasizing the innovative aspects of the project
• Underlining why this project should be awarded
• Enter the name and contact details of the student and the student's supervisor
• Send the nomination to Henriette Rimmer Caspersen - hrc@ida.dk


The Company Award 2017  was given October 17th to Guldborgsund Municipality.
The Student Award 2017 was given to Ph.D. student Artur Pilimon from DTU.

luk
close