19-08-2018 17:13:52

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Produktion

Produktion

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for produktionsområdet
Af: IDA

Er  produktion, logistik, maskin- og procesteknik  blandt dine arbejds- eller interesseområder?

Så har IDA en række teknologiske netværk, som matcher dine interesser.

Netværkene arrangerer hvert år en lang række konferencer, gå-hjem-møder, virksomhedsbesøg og studieture af høj faglig kvalitet.

Er du medlem af IDA, kan du gratis melde dig ind i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Tilmeld dig online via på Min side > Mine abonnementer eller kontakt det enkelte selskabs netværkskoordinator. Kontaktdata finder du på selskabernes hjemmesider.

Også firma- og gæstemedlemmer kan få glæde af IDAs fagtekniske tilbud.

Teknologiske selskaber

Regionale teknologiske netværk

Fagtekniske netværk

IDA Mechanical

I IDA Mechanical er et fagligt netværk og fællesskab for alle med interesse i maskiner, mekanik, materialer, konstruktion og produktudvikling, energi-, proces- og produktionsteknologi, industri 4.0 og digitalisering. Netværket tilbyder en lang række aktuelle, faglige arrangementer over hele landet med maskiningeniøren i centrum.
Læs mere

IDA Automation

I IDA Automation søger vi gennem videnudveksling på såvel nationalt som internationalt niveau at fremme grundlaget for en højere automatiseringsgrad på det produktionstekniske og administrative område. Derudover giver vi medlemmerne lejlighed til at holde sig ajour med og præge udviklingen på det automatiseringstekniske område gennem afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner og studiekredse.
Læs mere

IDA Proces

IDA Proces er et fagligt selskab, som formidler information og inspiration om processer, der er vigtige for, at du kan fungere i jobbet og privatlivet
Læs mere

IDA Operations Management

Selskabet brænder for Operations Management, heraf navnet
Læs mere

Regionale netværk

Maskinteknisk Udvalg, IDA Østjylland

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Mechanical, Syd

Se regionens netværk

Læs mere

Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, MSP, IDA Nord

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Mechanical, Fyn

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Mechanical, Sjælland

Se regionens netværk

Læs mere

Produktionsteknisk gruppe, IDA Nordsjælland

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Mechanical, Nordsjælland

Se regionens netværk

Læs mere

IDA Mechanical, København

Se regionens netværk

Læs mere
luk
close