21-04-2018 05:37:16

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

Job til frisk studerende med interesse for arbejdsmiljø

15 – 35 timer pr. måned. Start: hurtigst muligt.
Af: Henriette Rimmer Caspersen


Vi kan tilbyde:

 • Et netværk med arbejdsmiljørådgivere, -konsulenter og -forskere.
 • Deltagelse i faglige diskussioner med bestyrelsen
 • 15-35 timers arbejde pr. måned i perioder mere
 • Løn efter overenskomst
 • En del af opgaverne ligger om aftenen
   

Vi forventer at du: 

 • Har flair for IT, og klar til at lære at bruge IDA’s IT-systemer
 • Kan formulere dig kort og præcist i skriftligt f.eks. beskrivelser til medlemsmøder og referater fra bestyrelsesmøder
 • Kan holde overblikket over IDA Arbejdsmiljøs aktiviteter og deadlines
 • Lyst til at være tovholder på udformning af vore
  halvårsprogrammer og detailprogram for hvert medlemsmødemøde
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk
 • Ikke er bange for at styre aftaler og kalender for bestyrelsen
 • Evt. erfaring med udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider

 
Det er en fordel, hvis du er i gang med en uddannelse, der har berøring med arbejdsmiljø, og at du selv har en faglig interesse i arbejdsmiljø.

IDA Arbejdsmiljø er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen, IDA.

IDA Arbejdsmiljø ønsker at arbejde for en forbedring af arbejdsmiljøet ved, at samle og viderebringe erfaringer og forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse har vi brug for hjælp til:

Bestyrelsesmøder: 6-8 aftenmøder om året. Planlægning af dagsorden til møderne og efterfølgende skrivning af referat i samarbejde med formandsskabet, samt hjælpe til forskelligt ad hoc arbejde i bestyrelsen.

Medlemsmøder: 10-16 medlemsmøder årligt hvor der skal laves halvårsprogrammer, indhentes mødebeskrivelser, bookes lokaler, mm.

Nordisk Ergonomiselskab (NES): Deltage i planlægning af en international konference (NES 2019) i august 2019.

Dit arbejde vil foregå i samarbejde med IDAs netværkskoordinator Henriette Rimmer Caspersen og formandskabet.
Læs mere om IDA Arbejdsmiljø


Ansøgningsfrist: 26. april 2018 kl. 12.00.

Bemærk: Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 30. april og 1. maj 2018.

Ansøgningen sendes pr. mail til IDA Arbejdsmiljøs arbejdsudvalg: Rikke Seim mail: seim@dtu.dk og Mette Elise Larsen mail: mette@frederikshoj.net

Spørgsmål om jobbet kan rettes til IDA Arbejdsmiljøs formand Rikke Seim (mail: seim@dtu.dk / mobil: 2328 2865) eller til vores nuværende studentersekretær Julie Hvalsøe Petersen (mail: juliehpetersen@gmail.com / mobil: 28783503).

luk
close