23-07-2017 08:47:25

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Sikkerhed og Risiko IDA Militærteknik

IDA Militærteknik

IDA Militærteknik beskæftiger sig med de moderne hjælpemidler og metoder, der kan bidrage til teknologisk udvikling, rationel udnyttelse og økonomisk forvaltning af udstyr inden for det militærfaglige område.

IDA Militærteknik Folder

Medlemmer
IDA Militærtekniks medlemmer er primært ingeniører, der har tilknytning til og/eller interesse for det forsvarsteknologiske område. Derudover omfatter medlemskredsen officerer eller andre personer med tilknytning til forsvaret. Endelig har IDA Militærteknik en række firma- og institutionsmedlemmer.

Internationalt
Ud over det rent nationale arbejde, er IDA Militærteknik tilknyttet den europæiske paraplyorganisation, Federation of European Defence Technology Associations.

Arrangementer
IDA Militærteknik udbyder faglige arrangementer, inden for et bredt område, som dækker både til lands, til vands, i luften og i cyberspace, med aktuelle emner inden for f.eks. nyanskaffelser af materiel til Forsvaret, præsentation af ny forskning, militæroperationer, Cybertrusler og meget mere.
Tit tages der udgangspunkt i det danske Forsvar og ofte er det Forsvaret, som stiller med foredragsholdere.
Ved deltagelse i arrangementerne får du udbygget dit netværk, ajourført viden og udvekslet erfaringer med andre.
Ideer til eller ligefrem tilbud om indlæg ved fremtidige arrangement er altid velkomne.

Symposium
Årligt afholder IDA Militærteknik et stort anlagt et dags symposium, hvor en perlerække af prominente og vidende oplægsholdere inviteres til at fremlægge og diskutere deres synspunkter, tanker og ideer inden for et større aktuelt emne. I 2016 omhandlede symposiet ”Teknologiske og materielmæssige udfordringer til fremtidens forsvar – koordinerede indsatser mod fælles mål".

Sommerudflugt
Tag familien med på den årlige udflugt til et spændende sted. Det kan være et besøg ved et af Forsvarets etablissementer eller en rundvisning på et af landets mange historiske steder med militær betydning. I 2016 kunne de skjulte kroge på Kronborg Slot opleves.

Vedtægter for IDA Militærteknik


Kommende arrangementer
fra IDA Militærteknik

21 sep.
Årets vigtigste cybersikkerhedskonference den 21. september
  • IDA, København V
  • torsdag d. 21. september kl. 08:30
luk
close