19-08-2018 17:14:04

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDA Automotive

I IDA Automotive arbejder vi for at udbrede kendskabet til den videnskabelige og tekniske udvikling inden for området automobilteknik og -trafik

IDA Automotive Folder

Arbejdet i IDA Automotive er knyttet til interessekredsen omkring biler og trafik, omfattende alle aspekter fra de rent tekniske og økonomiske til de trafiksikkerheds- og forureningsmæssige.

I selskabet udveksler vi forsknings- og udviklingsresultater og skaber debat om bl.a. trafiksikkerhed, vejnet og miljø gennem konferencer, foredrag, ekskursioner og studiekredse.

Vi tilbyder:
○  Arrangementer af høj faglig kvalitet, drevet af frivillige medlemmer
○  Et netværk for dig, der til daglig arbejder med automobilteknik og -trafik
○  Viden der virker indenfor automobilteknikområdet – publikationer, foredrag, konference og ekskursioner
○  Udbygning af det ingeniørfaglige vidensniveau på automobilteknikområdet – erfaringsudveksling og innovation 

Vedtægter for IDA Automotive

luk
close