23-03-2017 21:09:18

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDA Trafik og Byplan

I IDA Trafik og byplan arbejder vi med emnerne byplan, veje og trafik i bredeste forstand, og med særlig fokus på deres indbyrdes samspil

Vi beskæftiger os med fagdisciplinerne: Byplanlægning, Trafikplanlægning, Økonomi og organisering, Trafikteknik, Vejbygning, Vejvedligehold, Trafiksikkerhed og tilgængelighed.

IDA Trafik og byplan fungerer som et fagligt og socialt netværk, der udbreder den faglige viden inden for vores område og tager faglige diskussioner op i relation til udviklingen i resten af samfundet.

Vi giver medlemmerne mulighed for at udvikle deres fagtekniske interesser i fællesskab og på højt niveau og virker for at skabe synergi mellem medlemmer fra erhvervslivet, de offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

Vi opfylder dette formål gennem afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner, kurser og studiekredse.

Har du en idé til et arrangement, som du gerne vil have, at vi skal afholde, så skriv en mail eller ring til en af os i bestyrelsen.

Vedtægter for IDA Trafik og Byplan

luk
close