17-07-2018 17:02:24

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

IDAs fagtekniske netværk Transport, Planlægning og Infrastruktur

Transport, Planlægning og Infrastruktur

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for transport, planlægning og infrastruktur
Af: IDA

Er transport, trafik, infrastruktur og planlægning blandt dine arbejds- eller interesseområder? Så har IDA en række teknologiske netværk, som matcher dine interesser.

Netværkene arrangerer hvert år en lang række konferencer, gå-hjem-møder, virksomhedsbesøg og studieture af høj faglig kvalitet.

Er du medlem af IDA, kan du gratis melde dig ind i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Tilmeld dig online via på Min side > Mine abonnementer eller kontakt det enkelte selskabs netværkskoordinator. Kontaktdata finder du på selskabernes hjemmesider.

Også firma- og gæstemedlemmer kan få glæde af IDAs fagtekniske tilbud.

Fagtekniske selskaber

Fagtekniske netværk

IDA Automotive

I IDA Automotive arbejder vi for at udbrede kendskabet til den videnskabelige og tekniske udvikling inden for området automobilteknik og -trafik
Læs mere

IDA Trafik og Byplan

IDA Trafik og byplan er et fagteknisk netværk for dig, der beskæftiger sig med byplanlægning, veje og trafik samt deres indbyrdes samspil.
Læs mere

IDA Fly

IDA Fly er et samlingssted for ingeniører og andre, der inden for luftfarten beskæftiger sig med projektering, konstruktion, vedligeholdelse og drift af luft- og rumfartøjer
Læs mere

IDA Maritim

IDA Maritims arbejdsområde ligger inden for de skibs- og havtekniske områder og omfatter teknologi og ledelse i tilknytning til konstruktion, produktion og drift af skibe og andre maritime anlæg
Læs mere

IDA Rail

Rimer dine interesser på jernbaneinfrastruktur, signaler, rullende materiel, sikkerhed, letbaner, planlægning, drift og vedligehold af jernbaner? Så meld dig ind i netværket IDA Rail
Læs mere
luk
close