11-12-2018 00:08:47

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg

Byggeri og anlæg

Her kan du se on-demand webinarer fra bygge- og anlægsområdet, der spænder fra specialiserede emner indenfor beton eller bygningsfysik til anvendelsen af virtual realty i planlægningen af store byggerier.

De fleste on-demand webinarer er gratis at se for alle. Enkelte kan kræve, at du logger ind.

Fremtidens Byudvikling - Krav for at blive certificeret under DGNB - Mette Qvist, DK-GBC

VIDEO På dette on-line webinar kommer vi ind på ideen med den bæredygtige by og som vi følger op med eksempler på nye byudviklingsprojekter, der også skal tage hensyn til klimatilpasning. Den moderne bæredygtige by er grøn, blå, tæt og sund. De grønne områder er byens åndehuller, som kan hjælpe på stress og give mulighed for motion. Bassiner og springvand kan bruge regnvand, så kloakkerne aflastes, og risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Og så skal byen give nærhed til dagligdagens gøremål, bl.a. fordi korte afstande gør det muligt at gå og cykle. Det er både godt for miljøet og helbredet.

Se Video
Fremtidens byudvikling - Er der en genvej til den bæredygtige by? - Postdoc Peter Munthe-Kaas, AAU

VIDEO På dette on-line webinar kommer vi ind på ideen med den bæredygtige by og som vi følger op med eksempler på nye byudviklingsprojekter, der også skal tage hensyn til klimatilpasning. Den moderne bæredygtige by er grøn, blå, tæt og sund. De grønne områder er byens åndehuller, som kan hjælpe på stress og give mulighed for motion. Bassiner og springvand kan bruge regnvand, så kloakkerne aflastes, og risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Og så skal byen give nærhed til dagligdagens gøremål, bl.a. fordi korte afstande gør det muligt at gå og cykle. Det er både godt for miljøet og helbredet.

Se Video
Fremtidens byudvikling - Eksempler på nye byudviklingsprojekter - Arkitekt Sara B Bjelke, Urbanpower

VIDEO På dette on-line webinar kommer vi ind på ideen med den bæredygtige by og som vi følger op med eksempler på nye byudviklingsprojekter, der også skal tage hensyn til klimatilpasning. Den moderne bæredygtige by er grøn, blå, tæt og sund. De grønne områder er byens åndehuller, som kan hjælpe på stress og give mulighed for motion. Bassiner og springvand kan bruge regnvand, så kloakkerne aflastes, og risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Og så skal byen give nærhed til dagligdagens gøremål, bl.a. fordi korte afstande gør det muligt at gå og cykle. Det er både godt for miljøet og helbredet.

Se Video
Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren

VIDEO En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materiale kan bruges igen og igen. Samtidig skal løsningerne udlede så lidt CO2 som muligt.

Se Video
Højhusbyggeri – in-situ eller elementer ved Shonn Mills fra Rambøll

VIDEO Der bygges flere og flere højhuse i Danmark. Bygges der i højden er det samtidig nødvendigt at kaste et kritisk blik på byggemetoden. Den traditionelle metode i Danmark er betonelementer, mens der internationalt mere fokuseres på in-situ. Denne præsentation vil fokusere på nogle af de kritiske elementer, og disse vil blive eksemplificeret gennem igangværende højhusprojekter i Danmark.

Se Video
Genanvendelse af beton i Holland ved Erik Vogelzang fra Theo Pouw

VIDEO I Holland har der i flere år været politisk fokus og opbakning til at etablere et professionelt marked for genanvendte ressourcer og i særdeleshed et marked for byggeri opført af beton med tilslag af nedknust beton. En af de markante spillere i udviklingen har været virksomheden Theo Pouw, der i dag er førende producent af beton med genanvendt tilslag. Hvad kan vi lære af de hollandske erfaringer?

Se Video
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer

VIDEO Vi skal høre om betydningen af optimalt indeklima på ens velvære og arbejdsindsats, og hvordan vi kan vi opnå det. Løsninger på ventilations- og varmeautomatik bliver gennemgået.

Se Video
Byggeriet mister store digitale gevinster

VIDEO Ny teknologi til at optimere byggeprojekterne er klar til brug. Men de gyldne muligheder bremses på vej til byggepladsen af mennesker og manglende samspil. I dette webinar. kommer vi ind på de muligheder som nye teknologier kunne give byggesektoren fremover.

Se Video
Ny forskning - Brandteknik

VIDEO Dette webinar vil give et indblik i forskellige forskningsprojekter, der er udført de seneste år.

Se Video
Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget

VIDEO Hør om betydningen i at medtage "optimering af energi og indeklimaet" ved opstarten af et byggeprojekt, som man senere ved brugen vil tjene hjem, med tilfredse brugere og minimering af energiforbruget.

Se Video
Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer

VIDEO Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod. Ny guide samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret klimatilpasning.

Se Video
Carbonatisering af beton

VIDEO Carbonatisering af beton v/Jens Mejer Frederiksen, COWI A/S Betons carbonatisering har været velbeskrevet i de sidste 30-35 år. Nedbrydningsårsagen har dog ikke givet anledning til væsentlige skader som følge af beton- og dæklagskravene i BBB (1986), DS 481 (1999) og senest DS 2426 (2006). Betonhåndbogens kapitel om carbonatisering præsenterer aspekter om betons carbonatisering og ser på moderne bindemiddeltypers betydning for betons carbonatisering.

Se Video
Concrete Temperature and Thermal Stresses

VIDEO Concrete Temperature and Thermal Stresses v/Wilson Ricardo leal da Silva, Teknologisk Institut The presentation is a walk-through the contents of the chapter “Concrete Temperature and Thermal Stresses”. The chapter comprises the basis to understand the temperature development due to cement hydration in concrete structures and the thermal stresses that derive from that. In addition, the chapter offers examples of case studies in the field of mass concrete, highlighting how numerical simulation tools such as 4C-Temp&Stress can support engineers to plan their concrete casting to reduce the risk of thermal cracking.

Se Video
Betonhåndbogen og Krav til Beton

VIDEO Introduktion til betonhåndbogen og krav til beton v/Christian Munch-Petersen, Emcon A/S Betonhaandbogen er både digitalt opslagsværk og en lærebog. De enkelte afsnits forfattere og deres artikler gennemløber en proces fra idé til færdig artikel. Redaktøren Christian Munch-Petersen vil beskrive processen og fortælle, hvorledes evt. interesserede kan blive forfattere på en del af bogen. Ambitionerne er omfanget af det samlede værk vil blive beskrevet. Derudover vil Christian fortælle kort om kapitlet ”Krav til beton”.

Se Video
Seminar om isoleringsmaterialers egenskaber og anvendelse

VIDEO Dette webinar omhandler almindelige kendte isoleringsmaterialer og fremtidsisoleringer i form af superisoleringsmaterialer og brugen af dem.

Se Video
Anvendelse af genbrugsbeton - Cirkulær økonomi og beton

VIDEO Cirkulær økonomi og beton v/ Erik K. Lauritzen, Erik Krogh Lauritzen ApS Kortfattet indledning om erfaringer og status for genanvendelse af beton. Derefter gives en vurdering af mulighederne for optimering af genanvendelse af beton med hensyn til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi samt mulighederne for markedsføring af knust beton som tilslag til ny beton. Indlægget afsluttes med visioner om forretningsmodeller, ressourcelogistik og industriel udvikling med henblik på byggeri med genanvendte betonmaterialer.

Se Video
Anvendelse af genbrugsbeton - Genbrugt beton som standardvare

VIDEO Genbrugt beton som standardvare? v/ Civ. Ing. Christian Munch-Petersen, Formand for S328 (standardiseringsudvalg for materialet beton) De europæiske og danske standarder for beton og tilslag er under revision – Det gælder også reglerne for genbrugsmaterialer. Standardernes regler om emnet og status for deres implementering vil blive beskrevet, ved Civ. Ing. Christian Munch-Petersen, Formand for S328 (standardiseringsudvalg for materialet beton)

Se Video
Anvendelse af genbrugsbeton - Genanvendelse af beton til nyt byggeri

VIDEO Genanvendelse af beton til nyt byggeri - et demonstrationsprojekt. V/ Peter Laugesen, Direktør i PELCON, Pelcon Materials & Testing ApS Der er nu reel interesse for at bygge med genbrugsbeton – indlægget beskriver hvordan styring af materialer og processer fra start til slut resulterede i vellykket anvendelse af genbrugsbeton med et normalt cementforbrug.

Se Video
Anvendelse af genbrugsbeton - Betonbranchen har klare ambitioner om genanvendelse

VIDEO Betonbranchen har klare ambitioner om genanvendelse v/ Thomas Uhd Branchedirektør Erhvervs- og brancheservice, Dansk Byggeri I branchefællesskabet Dansk Beton har man stort fokus på bæredygtighed. Det gælder også genanvendelse af nedknust beton i ny beton. Branchedirektør Thomas Uhd fortæller om de initiativer, som branchen har igangsat for genanvendelse af gammel beton i ny beton og genanvendelse af restproduktion i ny produktion.

Se Video
Forskning inden for Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

VIDEO Et webinar med Tim C. McAloone fra DTU Mechanical Engineering, som b.la. giver sit bud på hvordan cirkulær økonomi og bæredygtighed kan gå hånd i hånd indenfor byggebranchen.

Se Video
Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

VIDEO En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materiale kan bruges igen og igen. Vær med fra din egen pc eller tablet.

Se Video
Betonhåndbogen: Betonkonstruktioners tilstand

VIDEO Vurderinger af konstruktioners tilstande er vitale for at kunne planlægge drift og vedligehold optimalt of for at få vores smukke konstruktioner til at holde i lang tid. v. Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut

Se Video
Betonhåndbogen: Rør, brønde og bygværker

VIDEO Præfabrikerede betonemner bidrager til et godt, sikkert og hurtigt byggeri, så byggeprocessen kan fremskyndes og der kan sikres en lang levetid af det byggede. v. Jesper K. K. Bang, IBF betonvarer

Se Video
Betonhåndbogen: Beton og arkitektur

VIDEO Betonen giver arkitekten en række helt unikke muligheder for at få den form, funktion og udseende, som arkitekturen fortjener. v. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut

Se Video
Betonhåndbogen: Alkali-kisel reaktioner

VIDEO Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Alkali-kisel reaktioner er en af de mest almindeligt forekommende nedbrydningsmekanismer i ældre betonkonstruktioner (før 1986). Indlægget fortæller kort om dette, men fokuserer primært på nye forskningsresultater, der måske vil rykke på vores opfattelser af kravgrænser, metoder og krav til kritisk alkaliindhold. v. Bent Grelk, Grelk Consult

Se Video
Betonhåndbogen: Chloridindtrængning

VIDEO Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Grundlæggende forhold og simple modeller forklares, der vises eksempler på observationer og begrebet kritisk kloridindhold kommenteres. v. Jens Mejer Frederiksen, COWI A/S

Se Video
Betonhåndbogen: Konsistens

VIDEO Betonens konsistens er altafgørende for en god og effektiv udstøbning af betonen. Flydeegenskaber af almindelig sætmåsbeton og selvkompakterende forklares inklusive prøvningsmetoder og typiske krav. v. Claus Pade, Teknologisk Institut

Se Video
Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

VIDEO Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S

Se Video
Betonhåndbogen: Proportionering af beton

VIDEO En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt. v. Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut

Se Video
Dampspærrens anvendelse og holdbarhed – konsekvenser i bygninger

VIDEO Svigt i dampspærre, eller/og det lufttætte lag ved større isoleringstykkelser kan forårsage alvorlige angreb af svamp og råd. Blowerdoortest dokumenterer tætheden i nye bygninger –men holder denne tæthed over tid? Forskellige fagfolk vil give deres bud på årsager til svigt samt bygbare og holdbare alternative løsninger. Siden 2006 har bygningsreglementet stillet krav til nye bygningers lufttæthed. Der er ligeledes en række krav i kapitel 4.5 ”Fugt og holdbarhed”. Alligevel skyldes hovedparten af alle bygge og forsikringsskader fugt, ifølge Byggeskadefonden. Men hvilke forhold er det, som egentlig har den afgørende indvirkning?

Se Video
Brugen af bæredygtige byggematerialer

VIDEO Vi ser bl.a. på mulighederne for genanvendelse af byggematerialer og brugen af bæredygtige byggematerialer og hvordan skal vi tage fat i de udfordringer der eksisterer ved brugen af nye materialer.

Se Video
'Sommerkomfort' i bygningsreglementet

VIDEO Oplæg fra Danvak Dagen 2015

Se Video
Oversvømmelse af København, den ”Blå/Grønne by”

VIDEO Vi befinder os i en ny virkelighed, hvor skybrud er blevet en hyppigere del af vores hverdag. Hør om Københavns Kommunes skybrudsplan "Den Blå/Grønne by".

Se Video
DANVAK DAGEN 2015 Spor C Energi

VIDEO Danvak Dagen 2015 tilbyder dig og dine fagfæller tre spor, der stiller skarpt på emnerne ”Indeklima, komfort og energi”. Som en ekstra bonus får vi besøg af overborgmester Frank Jensen, der åbner konferencen med et indlæg om Københavns Kommunes strategi for renovering og udbygning af den eksisterende bygningsmasse.

Se Video
DANVAK DAGEN 2015 Spor B Komfort

VIDEO Danvak Dagen 2015 tilbyder dig og dine fagfæller tre spor, der stiller skarpt på emnerne ”Indeklima, komfort og energi”. Som en ekstra bonus får vi besøg af overborgmester Frank Jensen, der åbner konferencen med et indlæg om Københavns Kommunes strategi for renovering og udbygning af den eksisterende bygningsmasse.

Se Video
Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

VIDEO IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Se Video
Produktivitet i bygningsrenovering

VIDEO Havde du ikke mulighed for at være med til arrangementet i København den 27. januar, kan du se eller gense konferencen via din egen pc nu!

Se Video
Byomdannelse med borgeren i centrum v/ Jesper Koefoed-Melson

VIDEO Jesper er direktør i GivRum, der er en non profit organisation, der arbejder med byudvikling i fællesskab.

Se Video
Utraditionelle byudviklingsmetoder og guerilla urbanisme v/ Jason Roberts

VIDEO Jason Robert har stiftet bevægelsen The Better Block, som har bredt sig over det meste af USA. Jason Roberts er kendt for sine utraditionelle byudviklingsmetoder og fortaler for fremgangsmåder, hvor borgernes rolle som medaktør er essentiel i skabelsen.

Se Video
Byggeskader som følge af MgO-plader - Resultater af Fugtteknisk undersøgelse for byggeskadefonden

VIDEO Resultater af Fugtteknisk undersøgelse af MgO plader for byggeskadefonden.

Se Video
Jan Gehl - Byer for mennesker

VIDEO Byer for mennesker v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger, professor emeritus i byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole, grundlægger af og partner i rådgivningsfirmaet GEHL Architects.

Se Video
Byggeskader som følge af MgO plader 2

VIDEO Konkrete sager herunder sådan vil sagerne blive behandlet. Byggematerialer- overvågning og control.

Se Video
Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

VIDEO Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Se Video
Radonsikring af eksisterende bygninger

VIDEO På arrangementet fortæller SBi og Teknologisk Institut om muligheder og udfordringer ved radonsikring af eksisterende bygninger, og Realdania fortæller om baggrunden for og de hidtidige resultater af deres informationskampagne.

Se Video
Er dine ejendomme klar til skybrud og lokal håndtering af regnvand

VIDEO I de senere år har mange private og offentlige bygnings-ejere oplevet et voksende antal skader som følge af skybrud og oversvømmelser ifm. stormflod. De umiddelbare økonomiske konsekvenser og gener som følge af skaderne er ofte omfattende.

Se Video
Bygningers reelle energiforbrug til drift

VIDEO For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

Se Video
Hvad vurderes som skimmelsvamp i syns- og skønssager

VIDEO Skimmelsvampeangreb optræder ofte i syns- og skønssager, og det kan være svært som tekniker at afgøre, hvornår det har et omfang, så det skal betegnes som helbredsskadeligt, og hvilke arter der har særlig betydning for indeklimaet.

Se Video
Lovændringer i byggeloven samt initiativerne i regeringens vækstudspil omhandlende lempelser i brandreguleringen

VIDEO IDA Brandteknik og IDA BYG's mini konference om lovændringer i byggeloven samt initiativerne i regeringens vækstudspil omhandlende lempelser i brandreguleringen m.m.

Se Video
Ventilation, isolering og dampspærre i tage

VIDEO Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR

Se Video
luk
close