10-12-2018 18:56:24

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Dampspærrens anvendelse og holdbarhed – konsekvenser i bygninger
Svigt i dampspærre, eller/og det lufttætte lag ved større isoleringstykkelser kan forårsage alvorlige angreb af svamp og råd. Blowerdoortest dokumenterer tætheden i nye bygninger –men holder denne tæthed over tid? Forskellige fagfolk vil give deres bud på årsager til svigt samt bygbare og holdbare alternative løsninger. Siden 2006 har bygningsreglementet stillet krav til nye bygningers lufttæthed. Der er ligeledes en række krav i kapitel 4.5 ”Fugt og holdbarhed”. Alligevel skyldes hovedparten af alle bygge og forsikringsskader fugt, ifølge Byggeskadefonden. Men hvilke forhold er det, som egentlig har den afgørende indvirkning?

"Hver bolig i en rækkehusbebyggelse renoveres for 500.000 kr. pga. utæt dampspærre efter 8 år…"

I dette arrangement ses nærmere på ”dampspærrens” anvendelse og holdbarhed. Vi vil gennem oplæg og diskussion forsøge at afdække hvilke områder der skal prioriteres, undersøges og opgraderes for at opnå fugtsikre løsninger.

Først en kort opsummering af teori og lovgivning. Samt praktiske erfaringer fra byggeriet, hvor tit går det galt – og hvad kan konsekvensen være for byggeriet.

I flere byggerier er der konstateret alvorlige problemer med dampspærre af plast– hvordan kan det opdages i byggeriet, om dampspærren er forvitret? Hvordan kan vi undgå brug af produkter med lav holdbarhed –og hvordan udbedres skader?

Efter en kort pause præsenteres tre typiske løsninger i let byggeri, herunder erfaringer med den opnåede tæthed, holdbarhed og bygbarhed samt prisindikation på materialeforbrug og medgået arbejdstid.

Der er tale om hhv.: Anvendelse af dampspærre, dampbremse og pladeløsninger.

Oplægsholdere:

Morten Mathiasen, Afdelingschef, Byggesagkyndig.nu
Morten Kudahl, Partner og produktchef, Byg, hos Betapack
Johnny Lundgren, Roskilde Tekniske Skole
Bjørn Hansen, BH Snedkeren
Sana Saleem, Papiruld Danmark A/S

 

 

Se også
Andre har også set disse videoer

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Bygningers reelle energiforbrug til drift

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Hvad vurderes som skimmelsvamp i syns- og skønssager

Skimmelsvampeangreb optræder ofte i syns- og skønssager, og det kan være svært som tekniker at afgøre, hvornår det har et omfang, så det skal betegnes som helbredsskadeligt, og hvilke arter der har særlig betydning for indeklimaet.

Ventilation, isolering og dampspærre i tage

Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR


Deltag i debatten

luk
close