26-04-2018 15:23:27

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget
Hør om betydningen i at medtage "optimering af energi og indeklimaet" ved opstarten af et byggeprojekt, som man senere ved brugen vil tjene hjem, med tilfredse brugere og minimering af energiforbruget.

Når udgifterne til f.eks. kontordomicilerne er energi- og bæredygtighedsoptimeret, kan disse udgifter ofte udgøre en tredjedel af den samlede investering. Fordelen vil så være at projektet er fremtidsrettet til nye moderne energitiltag og bygningsautomatik.

Program:

"Naturlig køling og ventilation via diffus loftindblæsning og termoaktive konstruktioner" er tildelt ELFORSK Prisen 2017 v/ Per Heiselberg, Aalborg Universitet

Metoder til energirenovering af enfamilieshuse v/ Matilde Grøn Bjørneboe, DTU Byg / Energistyrelsen

Projekt og arbejde med energioptimering hos Scanenergi v/ Jesper Kirkegaard, Scanenergi

Nye lyskilder og styring v/ Henrik Nørgaard, Philips

Se også
Andre har også set disse videoer

Betonhåndbogen: Chloridindtrængning

Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Grundlæggende forhold og simple modeller forklares, der vises eksempler på observationer og begrebet kritisk kloridindhold kommenteres. v. Jens Mejer Frederiksen, COWI A/S

Betonhåndbogen: Proportionering af beton

En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt. v. Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut

Betonhåndbogen: Betonkonstruktioners tilstand

Vurderinger af konstruktioners tilstande er vitale for at kunne planlægge drift og vedligehold optimalt of for at få vores smukke konstruktioner til at holde i lang tid. v. Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut

Betonhåndbogen: Alkali-kisel reaktioner

Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Alkali-kisel reaktioner er en af de mest almindeligt forekommende nedbrydningsmekanismer i ældre betonkonstruktioner (før 1986). Indlægget fortæller kort om dette, men fokuserer primært på nye forskningsresultater, der måske vil rykke på vores opfattelser af kravgrænser, metoder og krav til kritisk alkaliindhold. v. Bent Grelk, Grelk Consult

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S


Deltag i debatten

luk
close