17-07-2018 17:28:25

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Er dine ejendomme klar til skybrud og lokal håndtering af regnvand
I de senere år har mange private og offentlige bygnings-ejere oplevet et voksende antal skader som følge af skybrud og oversvømmelser ifm. stormflod. De umiddelbare økonomiske konsekvenser og gener som følge af skaderne er ofte omfattende.

Desuden medfører denne udvikling nye udfordringer i forhold til eksempelvis forsikring, bygningsdrift og beredskab. Derfor bliver det stadig mere påtrængende for store og små bygningsejere og administratorer, at igangsætte en systematisk indsats for at forebygge og minimere konsekvenserne af fremtidige skybrud. Samtidig ønsker mange kommuner at de enkelte grundejere håndterer en større del af regnvandet på egen grund. På mødet vil der blive præsenteret eksempler på, hvordan man kan gribe disse udfordringer an, i alle faser fra strategi og screening af behov til valg af praktiske løsninger.

Program:
Introduktion. Klimatilpasning af ejendomme er en stor udfordring, men hvis det gribes rigtigt an kan det være en god investering med mange muligheder for at opnå synergi. (Niels-Arne Jensen, IDA Byg)

Overordnet kortlægning, planlægning og prioritering på af indsatsen i forhold til ejendomsporteføljer og de enkelte ejendomme (Henrik Brønholt Nielsen, COWI)

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Prioritering, valg af de rigtige løsninger og driftsstrategier i forhold til Grønne tage, LAR og andre løsninger i terræn (Søren Gabriel, ORBICON).

Strategier og løsninger for beskyttelse af ejendomme mod skybrud. Prioritering, valg af de rigtige løsninger og driftsstrategier i forhold til vand fra terræn, undergrund og kloakker (Henrik Lynghus, NIRAS).

Klimatilpasning som integreret element i større renoveringer. Identifikation af behov, budgettering og prioritering, muligheder for synergi med andre renoveringsaktiviteter (Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme).

Se også
Andre har også set disse videoer

Lovændringer i byggeloven samt initiativerne i regeringens vækstudspil omhandlende lempelser i brandreguleringen

IDA Brandteknik og IDA BYG's mini konference om lovændringer i byggeloven samt initiativerne i regeringens vækstudspil omhandlende lempelser i brandreguleringen m.m.

Ventilation, isolering og dampspærre i tage

Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materiale kan bruges igen og igen. Vær med fra din egen pc eller tablet.

Oversvømmelse af København, den ”Blå/Grønne by”

Vi befinder os i en ny virkelighed, hvor skybrud er blevet en hyppigere del af vores hverdag. Hør om Københavns Kommunes skybrudsplan "Den Blå/Grønne by".


Deltag i debatten

luk
close