10-12-2018 21:06:49

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Hvad vurderes som skimmelsvamp i syns- og skønssager
Skimmelsvampeangreb optræder ofte i syns- og skønssager, og det kan være svært som tekniker at afgøre, hvornår det har et omfang, så det skal betegnes som helbredsskadeligt, og hvilke arter der har særlig betydning for indeklimaet.

Det vil vi ved arrangementet prøve at belyse med både en gennemgang af de forskellige målemetoder og eksempler på sager, hvor der foreligger resultater af skimmelsvampeundersøgelser.

Skimmelvækst forekommer typisk i krybekældre, kældre, loftrum og bag indvendig isolering. I loftrum optræder det typisk ved merisolering uden etablering af dampspærre.

De juridiske aspekter ved de forskellige typer sager vil også blive gennemgået, idet skimmelsvamp kan indgå i ejerskifteforsikringer, almindelige byggeskader og f.eks. under den kommunale tilsynspligt.

Ved arrangementet vil der være følgende oplæg:

Målemetoder til skimmelforekomst: Svante Emtoft, Bunch Bygningsfysik
Eksempler på sager med skimmel og vurdering af måleresultater: Mikael Østergaard Hansen, Østergaard Bygge- og indeklimateknik
De juridiske aspekter:  Simon Heising, Nexus Advokater

Ordstyrer: Tommy Bunch-Nielsen

Se også
Andre har også set disse videoer

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Dampspærrens anvendelse og holdbarhed – konsekvenser i bygninger

Svigt i dampspærre, eller/og det lufttætte lag ved større isoleringstykkelser kan forårsage alvorlige angreb af svamp og råd. Blowerdoortest dokumenterer tætheden i nye bygninger –men holder denne tæthed over tid? Forskellige fagfolk vil give deres bud på årsager til svigt samt bygbare og holdbare alternative løsninger. Siden 2006 har bygningsreglementet stillet krav til nye bygningers lufttæthed. Der er ligeledes en række krav i kapitel 4.5 ”Fugt og holdbarhed”. Alligevel skyldes hovedparten af alle bygge og forsikringsskader fugt, ifølge Byggeskadefonden. Men hvilke forhold er det, som egentlig har den afgørende indvirkning?

Ventilation, isolering og dampspærre i tage

Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR

Bygningers reelle energiforbrug til drift

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

Byggeskader som følge af MgO-plader - Resultater af Fugtteknisk undersøgelse for byggeskadefonden

Resultater af Fugtteknisk undersøgelse af MgO plader for byggeskadefonden.


Deltag i debatten

luk
close