10-12-2018 21:46:47

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen
Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Det er velkendt, at indvendig efterisolering er en sand bygningsfysisk udfordring: Et forkert isoleringssystem, forkert projektering eller dårlig udførelse kan resultere i fugtrelaterede skader for konstruktionen og dårligt indeklima. Isoleringen ændrer temperatur- og fugtforhold i den oprindelige konstruktion og gør den mere sårbar for fx slagregn, biologisk vækst og frost.

Området er i rivende udvikling: Der er en del nye og gamle produkter på markedet og der forskes både nationalt og internationalt inden for denne ”spændende” udfordring.

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Program
•15:30 Velkommen v/ Nicolai Høgenhav Hoffmann, COWI (ordstyrer), og kort oplæg til problemstillingen v/ Ruut Peuhkuri, SBi
•15:40 Præsentation af moderne løsninger til indvendig efterisolering v/ producenter og leverandører
•16:30 Igangværende forskning v/ bl.a. Svend Svendsen, DTU Byg, Eva Møller, SBi
•17:00 Paneldebat v/ oplægsholdere
•17:30 Afrunding og slut

Se også
Andre har også set disse videoer

Dampspærrens anvendelse og holdbarhed – konsekvenser i bygninger

Svigt i dampspærre, eller/og det lufttætte lag ved større isoleringstykkelser kan forårsage alvorlige angreb af svamp og råd. Blowerdoortest dokumenterer tætheden i nye bygninger –men holder denne tæthed over tid? Forskellige fagfolk vil give deres bud på årsager til svigt samt bygbare og holdbare alternative løsninger. Siden 2006 har bygningsreglementet stillet krav til nye bygningers lufttæthed. Der er ligeledes en række krav i kapitel 4.5 ”Fugt og holdbarhed”. Alligevel skyldes hovedparten af alle bygge og forsikringsskader fugt, ifølge Byggeskadefonden. Men hvilke forhold er det, som egentlig har den afgørende indvirkning?

Bygningers reelle energiforbrug til drift

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

Ventilation, isolering og dampspærre i tage

Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR

Hvad vurderes som skimmelsvamp i syns- og skønssager

Skimmelsvampeangreb optræder ofte i syns- og skønssager, og det kan være svært som tekniker at afgøre, hvornår det har et omfang, så det skal betegnes som helbredsskadeligt, og hvilke arter der har særlig betydning for indeklimaet.

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.


Deltag i debatten

luk
close