21-08-2018 03:48:31

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Ny forskning Brandteknik
Dette webinar vil give et indblik i forskellige forskningsprojekter, der er udført de seneste år.

Window glazing exposed to high temperature: Jonathan Dahl Jørgensen, Rambøll
Specialet er et eksperimentalt studie af et-lags vinduesglas udsat for varmestråling, ved forskellige indstiksdybder i rammen samt forskellige heat flux påvirkninger. Indlægget vil omhandle resultater, samt oplæg til diskussion og spørgsmål til den generelle nuværende forskning, der ligger inden for området, foruden specialet i sig selv.

Brandsikkerhed i højhuse – Forhindring af vertikal brandspredning ved brug af brandbælter: Simon Winther Jørgensen
Foruden et litteratur studie blev fire vertikale forsøgsopstillinger med en bagvæg af beton, beklædt med ekspanderet polystyren (EPS), og afslutningsvis et lag gips, med indlagte brandbælter studeret. Brandbæltet var enten af polyisocyanurat (PIR) eller stenuld og enten 100 mm eller 300 mm høje. og den isolerende EPS samt brandbæltet var afslutningsvis beklædt med et lag gips. Forsøgene viste at brandbælterne effektivt forhindrede spredningen af branden vertikalt.

Brandbeskyttelsessystemer til CLT konstruktioner ved parametrisk brandpåvirkning: Nikolaj Koch Hansen, Aksel V. Jensen A/S - Rådgivende ingeniører
Forsøg med forskellige lagopbygninger af gipsplader og Rockwool som brandbeskyttelsessystem på massive træelementer (CLT), blev brandpåvirket af et parametrisk brandforløb. Forsøgene blev udført for at undersøge om der kunne bestemmes en opbygning som kunne beskytte træelementet i et fuldt parametrisk brandforløb for at undgå forkulning af træoverfladen. Der blev ikke fundet en opbygning som kunne beskytte træoverfladen i et fuldt parametrisk brandforløb, men forsøgsresultaterne viste en tendens til at tiltag som antallet af gipsplader og Rockwoolens placering i opbygningen kan give en stor forøgelse af brandbeskyttelsestiden af massive træelementer.

Fuld- og skaleret forsøg med rum bygget af sandwich paneler med skumplast eller mineraluld: Rolff Leisted PHD, NIRAS
Forsøg med stålbeklædt sandwich paneler med en kerne af enten mineraluld eller skumplast, var udført i fuld-, halv- og en-femtedel skala. Dette var med henblik på at studere muligheden for at forbedre klassifikationen af panelerne ved at basere testen på skaleret relationer. Rumtemperaturen og varmetransporten igennem panelerne, viste et stærkt sammenhæng mellem fuld- og halvskala forsøgene.
Ved at basere forsøg og klassifikationstest på universelle fysiske relationer, kan rummets størrelse halveres hvorved et bedre- og retvisende billede af bidraget fra produkter beklædt med stål til en rumbrand kan fastlægges.

Se også
Andre har også set disse videoer

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S

Betonhåndbogen: Proportionering af beton

En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt. v. Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut

Betonhåndbogen: Betonkonstruktioners tilstand

Vurderinger af konstruktioners tilstande er vitale for at kunne planlægge drift og vedligehold optimalt of for at få vores smukke konstruktioner til at holde i lang tid. v. Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut

Betonhåndbogen: Chloridindtrængning

Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Grundlæggende forhold og simple modeller forklares, der vises eksempler på observationer og begrebet kritisk kloridindhold kommenteres. v. Jens Mejer Frederiksen, COWI A/S

Betonhåndbogen: Alkali-kisel reaktioner

Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner. Alkali-kisel reaktioner er en af de mest almindeligt forekommende nedbrydningsmekanismer i ældre betonkonstruktioner (før 1986). Indlægget fortæller kort om dette, men fokuserer primært på nye forskningsresultater, der måske vil rykke på vores opfattelser af kravgrænser, metoder og krav til kritisk alkaliindhold. v. Bent Grelk, Grelk Consult


Deltag i debatten

luk
close