20-04-2018 20:10:56

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Byggeri og anlæg Seminar om isoleringsmaterialers egenskaber og anvendelse
Dette webinar omhandler almindelige kendte isoleringsmaterialer og fremtidsisoleringer i form af superisoleringsmaterialer og brugen af dem.

Svend Svendsen, Professor DTU Byg:
Varmeisoleringsmaterialer med fokus på varmeledningsevne og økonomiske forhold for gængse isoleringsprodukter og produkter med lavere varmeledningsevner.

Anders Bach Vestergaard, brandteknisk rådgiver, DBI:
Brandtekniske egenskaber og brandbeskyttelse for gængse isoleringsmaterialer

Freja Nygaard Rasmussen, Bæredygtighedskonsulent, AAU-SBi:
Præsentation af LCA Byg (nyt værktøj til livscyklusvurderinger) og beregninger for typisk ydervægskonstruktion med forskellige isoleringsmaterialer.

Bijan Adl-Zarrabi, Associate Professor, Chalmers Universitet:
Generelle egenskaber for superisoleringsmaterialer inklusive bæredygtighedsvurderinger.

Pär Johansson, Assistant Professor, Chalmers Universitet:
Praktisk anvendelse af superisoleringsmaterialer med fokus på bygningsrenovering.

Per Troelsen, RealDania, arkitekt og projektleder:
Præsentation af renoveringen af PH’s eget hus med fokus på isoleringsløsninger og især indvendig ydervægsisolering med højisolerende aerogel.

Se også
Andre har også set disse videoer

Dampspærrens anvendelse og holdbarhed – konsekvenser i bygninger

Svigt i dampspærre, eller/og det lufttætte lag ved større isoleringstykkelser kan forårsage alvorlige angreb af svamp og råd. Blowerdoortest dokumenterer tætheden i nye bygninger –men holder denne tæthed over tid? Forskellige fagfolk vil give deres bud på årsager til svigt samt bygbare og holdbare alternative løsninger. Siden 2006 har bygningsreglementet stillet krav til nye bygningers lufttæthed. Der er ligeledes en række krav i kapitel 4.5 ”Fugt og holdbarhed”. Alligevel skyldes hovedparten af alle bygge og forsikringsskader fugt, ifølge Byggeskadefonden. Men hvilke forhold er det, som egentlig har den afgørende indvirkning?

Bygningers reelle energiforbrug til drift

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Hvad vurderes som skimmelsvamp i syns- og skønssager

Skimmelsvampeangreb optræder ofte i syns- og skønssager, og det kan være svært som tekniker at afgøre, hvornår det har et omfang, så det skal betegnes som helbredsskadeligt, og hvilke arter der har særlig betydning for indeklimaet.

Ventilation, isolering og dampspærre i tage

Få overblik over, hvordan reglerne har udviklet sig over de sidste 20-30 år i byg-erfa-blade og anvisninger fra SBi og TOR


Deltag i debatten

luk
close