20-02-2018 13:02:13

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand IT Continuous Integration & Delivery i praksis
Mange strategier bliver aldrig implementeret ordenligt i organisationen. Spild af tid, penge og muligheder. Mange projekter har ikke forbindelse med virksomhedens strategi. Spild af tid og ressourcer. (Dette on demand webinar er optaget den 1-10-2015) On-demand webinar - cases og værktøjer fra den virkelige verden

Kravene til udviklingsafdelingerne bliver højere, og antallet af opgaver bliver flere og flere. Med Continuous Integration (CI) og Continuous Delivery (CD) kan man automatisere sig ud af mange af disse opgaver samtidig med, at man hæver kvaliteten på softwaren. Det betyder som oftest mere tid til softwareudvikling, og mindre tid (mis)brugt på redundant manuelt arbejde, foruden en betydelig hurtigere feedback cyklus for udviklerne.

Jonas og Rasmus vil introducere CI og CD og forklarer forskellen på begreberne. De vil også fortælle om de foretrukne værktøjer brugt til implementeringen. Der vil blive delt en del erfaring fra Schneider-Electric, hvor begge i dag arbejder med at implementere CI og CD løsninger til vidt forskellige komponenter, såsom Embedded C, Visual Studio, Silver Light, node.js, og Java projekter. 

Indlæg ved: Rasmus Voss fra VossCon og Jonas Christensen fra Schneider Electric

Se også
Andre har også set disse videoer

Det kreative samfund - ingeniørledere spiller hovedrollen v/Lars Tvede

Det Kreative samfund - ingeniørledere spiller hovedrollen!

OK15-resultatet på det kommunale og regionale område - ondemand webinar

På dette webinar vil Thomas Damkjær Petersen, IDAs repræsentant i ACs forhandlingsudvalg og Formand for IDA Offentlig præsentere IDAs anbefaling til resultatet. Dernæst vil det kommunale og regionale forligs hovedelementer blive gennemgået.

Sådan vil Big Data revolutionere fremtidens ledelse v/Erik Brynjolfssons

Se – eller gense og hør Erik Brynjolfssons indlæg om Big Data på Lederforums konference Ledelse der Styrker 2013.

Driving IT: Cool - Tagging the Digital Denmark- On demand webinar

The success of digitalising Denmark rests on the ability to exchange data across systems and organizations automatically. The key element in exchanging data is a common structure and common metadata like KLE/FORM - as I will demonstrate live

Driving IT: Privacy - Digitalt Selvforsvar

Stort set alt hvad du foretager dig digitalt bliver registreret og kan bruges mod dig senere, men ved hjælp af krypteringsværktøjer har du mulighed for kommunikere frit, sikkert og privat. Ved at lære digitalt selvforsvar er du med til at sikre grundlaget for et åbent, demokratisk samfund.


Deltag i debatten

luk
close