11-12-2018 15:44:10

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand IT Driving IT: Privacy - 2 år efter Snowden
Status over hvad vi ved om den globale masseovervågning, 2 år efter Edward Snowden stod frem. Hvad gør vi nu?

Oplægsholder: Peter Kofoed. Skribent, whistlebloweraktivist og den første dansker der interviewede Edward Snowden.

 

Se også
Andre har også set disse videoer

Driving IT: Security - IT-sikkerhed med et menneskeligt ansigt

Brugerne identificeres ofte som det svageste led i sikkerhedskæden, hvilket dybest set betyder at brugervenligheden halter i IT-sikkerhed. I takt med at de teknologiske løsninger bliver bedre målrettes angrebene mod de menneskelige brugere, hvorfor vi er nødt til at fokusere på hvordan vi kan udvikle IT-sikkerhedssystemer der kan forstås og bruges korrekt af almindelige mennesker.

Er både sikkerhed OG privatliv en umulighed? – mød Simon Davies

Retten til privatliv og befolkningens ret til sikkerhed bliver i stigende grad fremstillet som modsætninger. Senest har kritikere fremført, at regeringens nye terrorpakke giver den danske efterretningstjeneste flere beføjelser end den amerikanske NSA, og at den går på kompromis med retssikkerheden. Debatten deler vandene mellem de, der mener, at vi må give køb på retten til privatliv i terrorbekæmpelsens navn, og de der hævder, at sikkerhed og frihedsrettigheder er to sider af samme sag.

Protecting against tomorrow's adversaries - Post-Quantum Cryptography

Quantum Computers could endanger almost all cryptosystems that are in use today. While it's unclear if large scale Quantum Computers will ever be built, some researchers see them happening within the next 10 or 15 years.

Controlling a high-security environment with Ansible

Se Henrik Kramshøjs indlæg på Driving IT 2015

Driving IT: Velkomst ved Frida Frost, Formand IDA

Se Frida Frosts velkomsttale til Driving IT 2015


Deltag i debatten

luk
close