20-07-2018 02:40:31

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand IT Er både sikkerhed OG privatliv en umulighed? – mød Simon Davies
Retten til privatliv og befolkningens ret til sikkerhed bliver i stigende grad fremstillet som modsætninger. Senest har kritikere fremført, at regeringens nye terrorpakke giver den danske efterretningstjeneste flere beføjelser end den amerikanske NSA, og at den går på kompromis med retssikkerheden. Debatten deler vandene mellem de, der mener, at vi må give køb på retten til privatliv i terrorbekæmpelsens navn, og de der hævder, at sikkerhed og frihedsrettigheder er to sider af samme sag.

En af verdens førende privatlivsforkæmpere, Simon Davies, besøger København og vil i denne keynote give et bud på, hvordan retten til privatliv kan forenes med stærk sikkerhed.

Om Simon: The founder of watchdog group Privacy International with over 25 years of experience in the field, Davies is considered one of the world’s most influential experts on Internet privacy and data protection. He has led campaigns and research initiatives worldwide and is often described as the world’s most frequently quoted privacy advocate. Privacy International has been a key player in nearly all spheres of privacy for the last two decades, exposing secret machinations of corporations, governments, and intelligence services.

Se også
Andre har også set disse videoer

Driving IT: Privacy - 2 år efter Snowden

Status over hvad vi ved om den globale masseovervågning, 2 år efter Edward Snowden stod frem. Hvad gør vi nu?

Driving IT: Security - IT-sikkerhed med et menneskeligt ansigt

Brugerne identificeres ofte som det svageste led i sikkerhedskæden, hvilket dybest set betyder at brugervenligheden halter i IT-sikkerhed. I takt med at de teknologiske løsninger bliver bedre målrettes angrebene mod de menneskelige brugere, hvorfor vi er nødt til at fokusere på hvordan vi kan udvikle IT-sikkerhedssystemer der kan forstås og bruges korrekt af almindelige mennesker.

Protecting against tomorrow's adversaries - Post-Quantum Cryptography

Quantum Computers could endanger almost all cryptosystems that are in use today. While it's unclear if large scale Quantum Computers will ever be built, some researchers see them happening within the next 10 or 15 years.

Continuous Integration & Delivery i praksis

Mange strategier bliver aldrig implementeret ordenligt i organisationen. Spild af tid, penge og muligheder. Mange projekter har ikke forbindelse med virksomhedens strategi. Spild af tid og ressourcer. (Dette on demand webinar er optaget den 1-10-2015) On-demand webinar - cases og værktøjer fra den virkelige verden

Driving IT: Startup - Set i bakspejlet

Superhero Captain Hindsight and I will take you on a journey from the beginning of eTilbudsavis until now.


Deltag i debatten

luk
close