20-07-2018 02:59:05

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Kemi og bioteknologi Lineært er ikke altid bedst…
Har du stået med et datasæt, hvor du var ret sikker på at der skulle være en sammenhæng, men hvor din analyse ikke kunne vise det? Måske er det fordi sammenhængen er ulineær. Dette webinar har til formål at vise hvad du kan gøre derude hvor PLS giver op.

Vi har inviteret to eksperter: Morten Mørup (DTU) og Rikke Tange (KU), som vil introducere dig til henholdsvis Bayesianske metoder og Support Vector Machines.

Se også
Andre har også set disse videoer

How do I upgrade to Industry 4.0?

Wikipedia describes Industry 4.0 as follows: “Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing.” How does this differ from past trends like Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD) and how do we as chemometricians contribute to the development of tools for Industry 4.0?

Initiatives on plastic in Indonesia

Se Dr. Nani Hendiarti Anugrahadi, Coordinating Ministry, Indonesia indlæg på Plastic yoU-turn – how to solve a global environmental problem

The development of the helicopter, historic lecture by Sergei Sikorsky / Helikopterens udvikling, historisk foredrag ved Sergei Sikorsky

Historic lecture on the development of the helicopter by Sergei Sikorsky, son of Sikorsky’s founder, Igor Sikorsky.

Introduktion til statistisk proceskontrol: kapabilitetsmålinger

Proceskapabilitet sammenholder variationen af de producerede emner med kundens specifikationskrav ved hjælp af kapabilitets-indekser, Cp, Cpk osv. Lær hvordan du udregner og bruger disse index.

It's a kind of magic

Experience the magic behind the regression methods ANN, QSAR, LSTM, Deep Learning, Random Forest – in perspective to PLS


Deltag i debatten

luk
close