27-05-2018 03:17:35

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Ledelse "10 gode råd om innovationsledelse" ved Thea Mikkelsen
Her vil du blive indført i de fundamentale psykologiske principper bag innovation og få 10 gode råd til, hvordan du i ledelse og samarbejde tager højde for dem, når du tilrettelægger møder og udviklingsforløb.

Med udgangspunkt i cases vil Thea Mikkelsen give dig konkrete råd som er direkte anvendelige, hvis du ønsker at opbygge en innovativ organisation. Indlægget er optaget på Ledelse der styrker 2015.

Se også
Andre har også set disse videoer

"LÆR – effektiv talentudvikling og innovation" ved Lene Tanggaard Pedersen

Her vil du blive skarpere på, hvordan du gennem et systematiseret blik på læreprocesser kan gøre kreativitet og innovation til hverdag i din egen organisation.

Ledelse af teamkulturen sparer ressourcer og skaber innovation v/Elisabeth Plum

Det er sværere at lede et team end det er at lede enkeltpersoner, for et team er en kompleks størrelse med sociale dynamikker, som ikke altid er nemme at styre. Teamet består ofte af personer med forskellige uddannelser, arbejdsfunktioner, erfaringer og måske også nationaliteter, og når de kombinerer deres kompetencer har de potentiale til at skabe resultater, der overgår, hvad medlemmerne kan præstere hver for sig.

Vælg dig selv! Om at benytte Søren Kierkegaards eksistentielle indsigt på det moderne lederskab v/Pia Søltoft

Foredraget præsenterer Søren Kierkegaards syn på selvet som en opgave. Opgaven er at vælge sig selv. At vælge sig selv skaber kontinuitet i ens liv og ledelse. Man er i konstant bevægelse, men har en retning og et mål. At vælge sig selv, er hverken navlepilleri eller narcissisme, men en ansvarlig og lidenskabelig måde at være leder på i en verden, der er i rivende forandring.

Modarbejder eller medarbejder? – Skab samarbejde om forandring v/Annette Franck - on demand webinar

Forandringsledelse trænger til forandring. Drop iscenesat markedsføring af ledelsesbeslutninger. Når vi udnytter vores kollegaers og medarbejderes viden og kompetencer, er de faktisk vilde med forandring. Hør om arbejdsmetoder, der skaber effektivt samarbejde om intelligente og ambitiøse resultater.

Styrk din ledelsesautoritet og fyld dit ledelsesrum ud ved Dorte Lützen

Dorte Lützen taler om: Styrk din ledelsesautoritet og fyld dit ledelsesrum ud. Optaget på Ledelse der styrker 2015


Deltag i debatten

luk
close