20-02-2018 08:44:33

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Ledelse KPI'er og strategisk arbejdsmiljøarbejde
Vi vil ved dette møde kigge nærmere på implikationer ved det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Vi ser nærmere på muligheder og udfordringer ved at udføre et KPI-styret og strategisk arbejdsmiljøarbejde.

Der  efterspørges i stigende grad tal på arbejdsmiljøarbejdet i danske virksomheder. Virksomhedsledelsen vil have objektive måltal for arbejdsmiljø, og det skal kunne opgøres kvantitativt, hvilken effekt, der er på arbejdsmiljøet. Men måltal såsom Key Performance Indicators (KPI), og rationaliserede arbejdsgange gennem f.eks. Lean, konnoteres ofte negativt i arbejdsmiljøverdenen med effekter som strengere kontrol og mindre spontan handlefrihed for den enkelte medarbejder. Begreberne referer dog også til det strategiske arbejde, der administreres på virksomhedernes ledelsesniveau, hvor arbejdsmiljøarbejdet i en stadig større grad placeret. Det strategiske ledelsesfokus er med til at rykke arbejdsmiljøarbejdet ud af sidevognen og ind i cockpittet, hvorfra arbejdsmiljøforbedringer muligvis kan effektueres med større styrke og vedholdenhed. Tesen er, at strategisk og målrettede arbejdsmiljøindsatser er nødvendige for at arbejdsmiljøet flytter sig.

Vi vil ved dette møde derfor kigge nærmere på implikationer ved det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Vi ser nærmere på muligheder og udfordringer ved at udføre et KPI-styret og strategisk arbejdsmiljøarbejde.

Program:

12.30-12.40  
Velkomst

12.40-13.20 
Per Langaa Jensen, PhD., Production and Service Management, DTU
Det strategiske arbejdsmiljøarbejde, et teoretisk perspektiv

13.20-14.00 
Kasper Edwards, PhD., Production and Service Management, DTU                                 
KPI’er – hvad er det og hvilken effekt har de på trivsel og produktivitet 

14.00-14.20  
Kaffepause, Dialog og netværk

14:20-14:50      
Frank Hedlund, PhD, Risk Expert, COWI
Hvad er sammenhængen mellem implementeringen af OHS-certificeringssystemer og den reelle ulykkesrisiko?
                       
14.50-15.30 
Jeanet Juul Mortensen, Kvalitets- og sikkerhedschef, Arla Food
Reduktion af arbejdsulykker ved fokus på strategisk  arbejdsmiljøarbejde.  Herunder integrering  af arbejdsmiljø og LEAN i form af daglige KPI’er  i hele organisationen.

15.30-15.55      
Dialog og refleksion

15.55-16.00      
Tak for i dag

Oplægsholdere: Per Langaa Jensen, Kasper Edwards, Frank Hedlund, Jeanet Juul Mortensen

Se også
Andre har også set disse videoer

"Narrativ Ledelsespraksis - skab bæredygtighed og fremdrift i personaleledelsen" ved Magnus Brammer

Magnus Brammer taler om: Narrativ Ledelsespraksis - skab bæredygtighed og fremdrift i personaleledelsen. Optaget på Ledelse der styrker 2015

"Modarbejder eller medarbejder? – Skab samarbejde om forandring" ved Annette Franck

Annette Franck taler om: Modarbejder eller medarbejder? – Skab samarbejde om forandring. Optaget på Ledelse der styrker 2015

Vælg dig selv! Om at benytte Søren Kierkegaards eksistentielle indsigt på det moderne lederskab v/Pia Søltoft

Foredraget præsenterer Søren Kierkegaards syn på selvet som en opgave. Opgaven er at vælge sig selv. At vælge sig selv skaber kontinuitet i ens liv og ledelse. Man er i konstant bevægelse, men har en retning og et mål. At vælge sig selv, er hverken navlepilleri eller narcissisme, men en ansvarlig og lidenskabelig måde at være leder på i en verden, der er i rivende forandring.

"Lyt mens du taler - sådan får du opmærksomhed" ved Anders Stahlsmidt

Anders Stahlsmidt taler om: Lyt mens du taler - sådan får du opmærksomhed. Optaget på Ledelse der styrker 2015


Deltag i debatten

luk
close