17-07-2018 17:27:44

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Ledelse Ledelse af teamkulturen sparer ressourcer og skaber innovation v/Elisabeth Plum
Det er sværere at lede et team end det er at lede enkeltpersoner, for et team er en kompleks størrelse med sociale dynamikker, som ikke altid er nemme at styre. Teamet består ofte af personer med forskellige uddannelser, arbejdsfunktioner, erfaringer og måske også nationaliteter, og når de kombinerer deres kompetencer har de potentiale til at skabe resultater, der overgår, hvad medlemmerne kan præstere hver for sig.

Men mange steder ser vi, at misforståelser, manglende videndeling, konflikter eller overdreven trang til konsensus fører til tidsspilde, så teamet ikke kan levere en optimal opgaveløsning. Det gælder for tværfaglige teams og tværnationale teams, små og store teams, projektteams og faste teams samt interne og tværsektorielle teams.

Mange ledere har prøvet at sammensætte et team af dygtige og engagerede fagfolk og har måske også fået medlemmernes øjne op for, at de har forskellige sociale teamroller, der gerne skal supplere hinanden. Og alligevel opnår teamet ikke de forventede resultater eller skaber den nytænkning, man havde håbet på.

Den afgørende faktor er den teamkultur lederne og medlemmerne skaber. For nogle teamkulturer hæmmer samarbejdet og resultaterne, mens andre teamkulturer aktiverer medlemmernes kompetencer, så de får det bedste frem i hinanden.

I indlægget introducerer Elisabeth Plum sin nye Team Potentiale™ Model, der viser fire forskellige teamkulturer, der adskiller sig fra hinanden på den måde medlemmerne evner at bruge deres indbyrdes forskelle i for eksempel faglighed, erfaringer, arbejdsfunktion, personlighed og nationalitet.

Team Potentiale™ Modellen beskriver ikke blot teamets aktuelle kultur, men er handlingsanvisende og giver ideer til, hvordan leder og teammedlemmer kan bidrage til konstruktive sociale dynamikker, der effektiviserer teamets samarbejde.

Dette indlæg giver:

- overblik og analysekraft til at lede teamets samarbejde

- et nyt sprog om teamets sociale dynamikker

- inspiration og redskaber til at aktivere teamets skjulte ressourcer.

Dette indlæg er for ledere, der ønsker inspiration og viden til at tage det næste skridt i deres teamledelse og skabe mere værdi for virksomheden. Ledere der også gerne vil have det sjovere, når de leder deres teams.

Oplægsholder: Elisabeth Plum, forfatter, rådgiver og designer af ledelsesredskaber, Plum& Co ApS

Se også
Andre har også set disse videoer

Vælg dig selv! Om at benytte Søren Kierkegaards eksistentielle indsigt på det moderne lederskab v/Pia Søltoft

Foredraget præsenterer Søren Kierkegaards syn på selvet som en opgave. Opgaven er at vælge sig selv. At vælge sig selv skaber kontinuitet i ens liv og ledelse. Man er i konstant bevægelse, men har en retning og et mål. At vælge sig selv, er hverken navlepilleri eller narcissisme, men en ansvarlig og lidenskabelig måde at være leder på i en verden, der er i rivende forandring.

Lederskab på distancen: Virtuelle møder v/Anne Birgitte Lindholm

Virtuelle møder som telefonmøder og videomøder kan være gode værktøjer, når situationen lægger op til det - fx når flere personer skal inddrages i en samtale og det tager for lang tid eller er for dyrt at transportere sig til et fysisk møde. De er dog mest velegnede til problemstillinger og drøftelser, der kan håndteres på maksimalt et par timer, da der er grænser for, hvor længe vi kan fastholde koncentrationen.

"LÆR – effektiv talentudvikling og innovation" ved Lene Tanggaard Pedersen

Her vil du blive skarpere på, hvordan du gennem et systematiseret blik på læreprocesser kan gøre kreativitet og innovation til hverdag i din egen organisation.

"Gevinst realisering. Reel effekt af projekter kræver ny adfærd – ikke kun leverancer" ved Rasmus Rytter & Jesper Krøyer Lind

Rasmus Rytter & Jesper Krøyer Lind taler om: Gevinst realisering. Reel effekt af projekter kræver ny adfærd – ikke kun leverancer. Optaget på Ledelse der styrker 2015

Styrk din ledelsesautoritet og udfyld dit ledelsesrum v/Dorte Lützen

Lederen træder i dag ikke ind i en fast rolle, men skal træde i karakter ved at skabe sit eget ledelsesrum og sin egen autoritet som leder. Autoritet får man fra flere sider, men i høj grad indefra og i en tid med masser af målinger og ude fra ind perspektiv, kan det være godt at stoppe op og tænke over, hvordan vil jeg selv fremstå som en autoritet i lederrollen.


Deltag i debatten

luk
close