15-11-2018 01:17:11

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Ledelse Lyt mens du taler - sådan får du opmærksomhed v/Anders Stahlschmidt
Ledere i dag kommer ud for stadig flere situationer, hvor det er nødvendigt at ‘lytte talen frem’ samtidig med at man holder den. Det giver ofte også bedre, mere nærværende oplæg – hvis man mestrer teknikken. Stahlschmidt demonstrerer hvordan man lærer at tale uden manuskript.

Oplægsholder:
Anders Stahlschmidt træner ledere i at tale, spørge og lytte. Han er forfatter til flere bøger om kommunikation og aktuel med ‘Lyt mens du taler’. Stahlschmidt er en medrivende formidler, uddannet journalist og konfliktmægler og har en fortid som tv-vært og underholdningschef på Nordisk Film. Til daglig er han direktør i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation.

Se også
Andre har også set disse videoer

Mødeledelse – hvor svært kan det være?

Brug en time på at få værktøjer til at professionalisere din mødeledelse

Ny ledelsesmetode skaber høj motivation og bedre resultater på arbejdspladserne v/Pernille Erichsen og Michael Tolstrup

Ny ledelsesmetode skaber høj motivation og bedre resultater på arbejdspladserne

Styrk din ledelsesautoritet og udfyld dit ledelsesrum v/Dorte Lützen

Lederen træder i dag ikke ind i en fast rolle, men skal træde i karakter ved at skabe sit eget ledelsesrum og sin egen autoritet som leder. Autoritet får man fra flere sider, men i høj grad indefra og i en tid med masser af målinger og ude fra ind perspektiv, kan det være godt at stoppe op og tænke over, hvordan vil jeg selv fremstå som en autoritet i lederrollen.

Bliv bevidst om din måde at opnå resultater på v/Karin Jessen

Når du påtager dig lederskab, påtager du dig ansvar for at få andre mennesker til at skabe resultater. Få indblik i forholdet mellem din hensigt og den adfærd, som du udviser, i dine medarbejderes behov for forventningsafstemning samt i forskellige personlighedstypers måde at agere på.


Deltag i debatten

luk
close