10-12-2018 18:56:35

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Personlig udvikling Argumentation - du skal overbevise, ikke overtale
Argumentation handler om at overbevise - i modsætning til at overtale. Lær hvordan du overbeviser kolleger, ledelsen eller..... og får dem til at følge dig.

Argumentation
Den uerfarne vil nogle gange tænke, desto flere argumenter jeg har, desto stærkere står jeg. Men tværtimod - du risikerer at irritere dine tilhørere eller læsere.

En disposition bringer dig på sikker grund
Den argumenterende disposition - og om hvordan den kan bruges, hvad enten du skal holde et mundtligt oplæg eller argumentere på skrift.

Den tænkte indvending
Hvorfor er det så virkningsfuldt at tage fat i et af modargumenter selv?

Kom igennem med dit forslag på møder
Et er at have en rigtig god rød tråd, noget andet er at udstråle sikkerhed på mødet. Et par tips til sidst om, hvordan du skaffer dig selv ydre og indre ro - og træder i karakter under præsentationer - hvad enten du skal præsentere siddende eller stående.

Underviser:
Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser og forlag. Kirsten er medforfatter til en lang række bøger herunder "Visuel Mind Mapping, Præsentationer der fænger bind 1 og 2, Bedre mødekultur, Planlæg bedre og Løft dine forhandlinger.

Se også
Andre har også set disse videoer

Sluk Emhætten, del 1

Få større arbejdsglæde, mentalt overskud og blive bedre til at træffe de vigtige beslutninger. Få indblik i hvad der sker i hjernen, når du tager beslutninger, og brugbare værktøjer til at ’slukke emhætten’, der snurrer i baggrunden, så du kan tage bedre beslutninger.

Sluk Emhætten, del 2

Få større arbejdsglæde, mentalt overskud og blive bedre til at træffe de vigtige beslutninger. Få indblik i hvad der sker i hjernen, når du tager beslutninger, og brugbare værktøjer til at ’slukke emhætten’, der snurrer i baggrunden, så du kan tage bedre beslutninger.

Skriv bedre

Vil du imponere eller kommunikere? Vil du imponere, skal du skrive abstrakt og indviklet. Vil du kommunikere, skal du skrive konkret og enkelt.

Danmarks sjoveste oplæg om ledelse v. Nils Villemoes

I Danmark har vi et skab til ledelse, et lederskab. Så ved vi, hvor vi skal henvende os, hvis et eller andet ikke er, som det skal være. Skabet har tre hylder med hver sin overskrift. Ledelse drejer sig om at lægge en strategi, udvikle en dertil svarende organisation, men først og sidst er ledelse et spørgsmål om at skabe rammer for det, vi kalder samarbejde.” (Nils Villemoes)

Har du travlt med det rigtige? Ved Trine Kolding

Vi har igen fået fat i Trine Kolding, som er en af IDAs mere yndede oplægsholdere i IDA. Oplev Trine Kolding via webinar fra IDA’s nye studie på Kalvebod Brygge


Deltag i debatten

luk
close