10-12-2018 18:55:56

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Produktion og Maskinteknologi AAU Smart Produktion
Casper Schou, Postdoc, Aalborg Universitet, giver os et indblik i projektet ”AAU Smart Produktion” undersøger, hvordan de mange nye I4.0/smarte teknologier kan integreres og tilpasses danske virksomheder.

Omdrejningspunktet for dette oplæg er ”AAU Smart Produktion”, et tværfagligt initiativ startet på Aalborg Universitet i 2015. Formålet er at bidrage til en smartere dansk industri ved at undersøge, tilpasse og demonstrere ny produktionsteknologi. Der arbejdes ud fra en systemorienteret tilgang, hvor integration, kultur og forretning er i fokus. oplægget kommer også omkring nogle eksempler på de mange projekter, der kører i AAU Smart Lab – AAU’s smart produktion demonstrator.

Casper Schou er Postdoc ved Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet og er til dagligt ansvarlig for AAU Smart Lab.

Se også
Andre har også set disse videoer

How do I upgrade to Industry 4.0?

Wikipedia describes Industry 4.0 as follows: “Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing.” How does this differ from past trends like Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD) and how do we as chemometricians contribute to the development of tools for Industry 4.0?

Digital Innovation at Festo

Business model innovation for Industry 4.0 products

Introduktion til statistisk proceskontrol: hvorfor? og hvordan?

En given produktion indebærer et forsøg på at producere emner, der ligger så tæt som muligt på design specifikationerne (fx størrelse, styrke osv). Men alle produktionsprocesser udviser variation – der er ikke to elementer som er identiske!

Digitalisering af Automation

Vi står over for Industri 4.0, hvor digitaliseringen giver nye muligheder for dem, der ser mulighederne for at udvikle nye produkter til nye markeder. Få inspiration til dig og din virksomhed.

Lineært er ikke altid bedst…

Har du stået med et datasæt, hvor du var ret sikker på at der skulle være en sammenhæng, men hvor din analyse ikke kunne vise det? Måske er det fordi sammenhængen er ulineær. Dette webinar har til formål at vise hvad du kan gøre derude hvor PLS giver op.


Deltag i debatten

luk
close