10-12-2018 21:21:00

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Produktion og Maskinteknologi Digitaliseret produktion og Industri 4 0 implementeret i praksis
Claus K. Holm, Head of Product Management hos Festo Danmark, fortæller dels om fordelene ved Industri 4.0, dels om Festos egne erfaringer hentet direkte fra produktionen af avanceret automationsudstyr.

2018 bliver ganske sikkert året, hvor Industri 4.0 for alvor slår igennem i produktionsindustrien. Men til hvad og hvor kan Industri 4.0 bedst udnyttes, hvad siger praksis, og hvilke fordele kan man drage af Industri 4.0 i den eksisterende forretning? Det er blandt emnerne, når Claus K. Holm indtager scenen for at fortælle om praktiske Industri 4.0-løsninger ”på produktionsgulvet”. Festo har gennem en årrække selv anvendt produktionsløsninger baseret på Industri 4.0 på sine produktionssteder i Tyskland og har herigennem høstet stor erfaring med teknologien – eksempelvis hvordan det med Industri 4.0 er muligt at spare energi, gøre arbejdsgange og -processer lettere og optimere service og fejlfinding samt det personales arbejde, som er direkte relateret til disse opgaver.

Claus K. Holm har hos Festo gennem mange år beskæftiget sig med avancerede løsninger inden for automation, og har blandt andet en indgående viden og erfaring med Industri 4.0 i praksis.

Se også
Andre har også set disse videoer

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S

How do I upgrade to Industry 4.0?

Wikipedia describes Industry 4.0 as follows: “Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing.” How does this differ from past trends like Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD) and how do we as chemometricians contribute to the development of tools for Industry 4.0?

Digital Innovation at Festo

Business model innovation for Industry 4.0 products

Digitalisering af Automation

Vi står over for Industri 4.0, hvor digitaliseringen giver nye muligheder for dem, der ser mulighederne for at udvikle nye produkter til nye markeder. Få inspiration til dig og din virksomhed.

Visuel projektledelse

Hvad er visuel Projektledelse, få inspiration til din projektplanlægningsproces med René Figgé, projektchef og underviser


Deltag i debatten

luk
close