10-12-2018 21:24:40

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Produktion og Maskinteknologi Hvordan kommer man i gang med et Industrial Securitykoncept
Lars-Peter Hansen, Technology Manager i Siemens A/S, fortæller om IEC 62443 – den altomfavnende Industrial Security-standard, der vil ændre hele industrien.

Beskyttelse af Proceskontrol og OT-systemer mod cyberangreb er i dag et ufravigeligt krav, hvis produktionen skal sikres.

Den industrielle sikkerhedsstandard IEC 62443, er et fantastisk udgangspunkt for udvikling af Industrial Security-strategier, organisering, løsningsdesign, teknologivalg, risikovurdering med mere. Få inspiration til en meget konkret og struktureret tilgang til emnet Industrial Security.

Lars Peter Hansen er Technology Manager, Industrial Communication and Security, i Siemens, Digital Factory, Process Industries and Drives.

Se også
Andre har også set disse videoer

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S

Forvent det uventede - Rasmus Dahlberg, forfatter og katastrofehistoriker

Indlægget er fra Tværsektoriel samtænknings- og sikkerhedskonference for både offentlige og private aktører.

Betonhåndbogen: Rør, brønde og bygværker

Præfabrikerede betonemner bidrager til et godt, sikkert og hurtigt byggeri, så byggeprocessen kan fremskyndes og der kan sikres en lang levetid af det byggede. v. Jesper K. K. Bang, IBF betonvarer

Betonhåndbogen: Proportionering af beton

En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse. Betonsammensætningen har afgørende indflydelse på bl.a. betonens porøsitet, styrke, svind og krybningsforhold. Nogle af artiklerne vedrørende disse emner vil derfor også blive berørt. v. Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut

Digitalisering af Automation

Vi står over for Industri 4.0, hvor digitaliseringen giver nye muligheder for dem, der ser mulighederne for at udvikle nye produkter til nye markeder. Få inspiration til dig og din virksomhed.


Deltag i debatten

luk
close