10-12-2018 19:20:34

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Produktion og Maskinteknologi M2M giver effektiv produktion og optimerer forsyningskæden
Carsten Nøkleby, seniorkonsulent i SESAM-World ApS, gør klart, hvordan M2M kan opsplittes i to: Det kan bruges til styring af vareflowet på produktionslinjer, der snakker sammen for at skabe effektiv produktion, og det kan bruges til udveksling af data fra maskiner til overordnede styringsværktøjer.

M2M (Machine to Machine-kommunikation) giver en nemmere integration mellem de forskellige aktørers systemer i forsyningskæden. Det giver en tættere kontakt i kæden og optimering af processerne uden brug af mandskabsressourcer, og det gør, at snitfladerne mellem maskinerne og systemerne ændres.

M2M varetager selvstændigt processer og overflødiggør nogle beslutninger fra én type medarbejdere, men med de store datamængder, der både skabes og kræves i M2M, bliver dataindsamling og big data vigtig, og det åbner op for andre medarbejderprofiler.

Carsten Nøkleby er  Ph.D. i M2M og direktør i SESAM-World ApS, der yder uvildig rådgivning inden for automation (OT), IT, ledelse og nye teknologier.

Se også
Andre har også set disse videoer

How do I upgrade to Industry 4.0?

Wikipedia describes Industry 4.0 as follows: “Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing.” How does this differ from past trends like Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD) and how do we as chemometricians contribute to the development of tools for Industry 4.0?

Digital Innovation at Festo

Business model innovation for Industry 4.0 products

Digitalisering af Automation

Vi står over for Industri 4.0, hvor digitaliseringen giver nye muligheder for dem, der ser mulighederne for at udvikle nye produkter til nye markeder. Få inspiration til dig og din virksomhed.

Introduktion til statistisk proceskontrol: hvorfor? og hvordan?

En given produktion indebærer et forsøg på at producere emner, der ligger så tæt som muligt på design specifikationerne (fx størrelse, styrke osv). Men alle produktionsprocesser udviser variation – der er ikke to elementer som er identiske!

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S


Deltag i debatten

luk
close