10-12-2018 21:04:36

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Produktion og Maskinteknologi Praktiske erfaringer med Industri 4.0 og public cloud
David Bojsen, Cloud Solution Architect i Microsoft Denmark, giver os et indblik i, hvilke fordele der er ved at benytte en public cloud som omdrejningspunktet for at implementere Industri 4.0.

Ved dette oplæg får vi en gennemgang både af teknologien bag og erfaringen fra konkrete implementeringer. David slutter af med et kig på, hvad der kommer til at rykke sig i de næste år inden for manufactoring automation og cloud.

David Bojsen er en erfaren business analytics-specialist, løsningsarkitekt og projektleder med over 15 års IT-erfaring, hvoraf databaserede løsninger har været omdrejningspunktet de sidste 8 år. David er en dygtig udvikler inden for integration, websites og datamanipulation.

David er en aktiv del af det danske Data Anlytics Community og har ved flere lejligheder talt til ERFA-grupper samt på Microsoft Campus Days.

Se også
Andre har også set disse videoer

How do I upgrade to Industry 4.0?

Wikipedia describes Industry 4.0 as follows: “Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing.” How does this differ from past trends like Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD) and how do we as chemometricians contribute to the development of tools for Industry 4.0?

Digital Innovation at Festo

Business model innovation for Industry 4.0 products

Betonhåndbogen: Flyveaske - inkl. fremtidsperspektiver

Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen. Erfaringer, muligheder og fremtidsperspektiver præsenteres. v. Nicolai Bech, Standard Consult A/S

Digitalisering af Automation

Vi står over for Industri 4.0, hvor digitaliseringen giver nye muligheder for dem, der ser mulighederne for at udvikle nye produkter til nye markeder. Få inspiration til dig og din virksomhed.

Lineært er ikke altid bedst…

Har du stået med et datasæt, hvor du var ret sikker på at der skulle være en sammenhæng, men hvor din analyse ikke kunne vise det? Måske er det fordi sammenhængen er ulineær. Dette webinar har til formål at vise hvad du kan gøre derude hvor PLS giver op.


Deltag i debatten

luk
close