10-12-2018 19:45:45

Styrk din viden og få fagligt indblik med IDAs on-demand webinarer. Mange af IDAs arrangementer er optaget, så du kan se dem, når det passer dig. Alle on-demand webinarer er gratis.

On Demand Trafik og infrastruktur Droner til inspektion af vanskeligt tilgængelige installationer - Rasmus Møller
Droneflyvninger er godt på vej til at erstatte traditionelle og kostbare helikopterinspektioner af fx højspændingsledninger, vindmøller og gasledninger. En droneflyvning er langt billigere og kan indsamle tusinder af billeder, så elselskabet kan holde øje med ledningernes tilstand.

Der gennemføres pt. forsøg med autonome droneflyvninger med henblik på at få verdens første permanente tilladelse fra Trafikstyrelsen til såkaldte BVLOS-flyvninger (BVLOS = Beyond Visual Line of Sight). Derved kan droner flyve uden en operatør, hvilket reducerer prisen drastisk i forhold til traditionelle droneflyvninger. Bag forsøgene står to private dronefirmaer Heliscope og Scopito samt Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og UAS Testcenter Denmark.

Ken Falk grundlægger og CEO for firmaet Scopito vil fortælle om dette projekt.

 

Se også
Andre har også set disse videoer

Droner til opmåling af landområder

Droner er en meget bæredygtig opmålingsteknologi, da de gør det nemt at fotografere store arealer og få adgang til de fotografiske data. Søren Nørmølle fra LE34 fortæller om mulighederne.

Brug af droner i indendørs industrielle miljøer, er det muligt? - Jacob Theilgaard Madsen

Nogle vil sige, at bruge droner indendørs til automatiserede inspektioner og logistik opgaver, er umuligt. Hvordan kan droner styres og fungere i et miljø uden GPS signaler, hvor pladsen er begrænset og elektronisk støj kan genere radiokommunikation?

Lovgivning om droner samt uddannelsesmuligheder - Andreas Krickhahn Larsen

I 2016 blev reglerne for droneflyvning ændret og lempet, således at det nu er væsentlig lettere at få tilladelse til at flyve med droner professionelt. På blot 4 dage kan man blive uddannet dronepilot og opnå et Dronebevis til at måtte flyve med droner indenfor – eller i nærheden af – bestemte geografiske områder, herunder bymæssig bebyggelse. En drone er nem at flyve, men da det er et flyvende objekt med en betydelig vægt – ikke mindst for de professionelle udgaver - kan de gøre stor skade på mennesker, dyr og genstande, hvis de ikke håndteres under fuld professionel kontrol.

Dronerne kommer - og de har data med!

’Dronerne kommer’ har det lydt i mange år. Nu er de her – de er avancerede, de er billige og der er over 1400 danskere med dronebevis, som lovligt må flyve droner i byer. But you ain't seen nothing yet! Oplægsholder: Hans Hansen, cand.merc.dat, direktør, Dansk Drone Kompagni ApS

Elektrisk hjernestimulation - som terapi og som optimering af raske hjerner

Albert Gjedde fra Department of Neuroscience and Pharmacology, Panum Institut har i mange år forsøgt at løse gåden om, hvordan vores hjerne virker.


Deltag i debatten

luk
close