13-12-2018 14:53:40

IDA Bestyrelsesuddannelse

Skab vækst og værdi som professionelt bestyrelsesmedlem
Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst.
Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst.

Med IDA’s skræddersyede uddannelse får du kompetencerne til at kunne indgå i en professionelt drevet bestyrelse. Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst, viser undersøgelser, og det skal komme flere ingeniørvirksomheder til gavn.

IDA bestyrelsesuddannelse

Ønsker du at starte en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem? Få kompetencerne til at indgå i en bestyrelse. Lær dine rettigheder, pligter og ansvar at kende.

Læs mere og tilmeld dig

Derfor har IDA i samarbejde med CBS Executive, CBS-professorer samt erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv skabt en særlig uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer og ejerledere i mindre og mellemstore ingeniørvirksomheder.

En typisk deltager:

• Er bestyrelsesmedlem i en mindre eller mellemstor virksomhed
• Har begrænset erfaring eller ønsker værktøjer og viden om at arbejde mere værdiskabende
• Er ejerleder og overvejer at etablere en ekstern bestyrelse
• Er ejerleder og ønsker at udvikle den nuværende bestyrelses arbejde

Dit udbytte:
• Overblik over bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar
• Indsigt i at sammensætte en god bestyrelse
• Indsigt i god bestyrelsesledelse  
• Metoder til at skabe værdi og fastlægge virksomhedens strategi  
• Indblik i at udarbejde risikoanalyse og læse årsregnskab
• Erfaringsudveksling og dialog om god bestyrelsesledelse baseret på ingeniør- og teknologitunge cases
• Konkrete værktøjer og kompetencer til at indgå i et professionelt bestyrelsesarbejde
• Undervisning af erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere

Kursusprogram
IDA Bestyrelsesuddannelse består af fire moduler med de væsentligste emner inden for bestyrelsesarbejdet. Programmet er bygget op over erfaringsbaserede cases fra ingeniørrelevante, teknologibaserede virksomheder. Det betyder, at du som deltager arbejder med reelle problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder.

Gennem dialog med de erfarne undervisere får du optimal træning i at håndtere de mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer. Både teori og erfaring bliver perspektiveret, ligesom vi tester referencerammer.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt Vibeke Ahlmann - vah@ida.dk - 33 18 47 71

luk
close