25-04-2018 20:19:15

 

Kun 17 procent af projektledere er certificeret

Flere end fire ud af fem medlemmer projektledere er ikke certificeret i projektledelse. Ærgerligt, at der er ikke er flere, der får papir på deres kvalifikationer, mener Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.
8. nov. 2016 Af IDA Learning
Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA, ærgrer sig over, at der er så mange danske projektledere, der ikke har fået en certificering, som de kan bruge senere i deres karriere.
Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA, ærgrer sig over, at der er så mange danske projektledere, der ikke har fået en certificering, som de kan bruge senere i deres karriere.

Er du projektleder - eller drømmer du om at blive det?

Vi har kurset til dig uanset, hvor meget erfaring du har med projektledelse. Ønsker du en certificering, så kan vi også hjælpe dig med det.

Se vores projektlederkurser

Kun 17 procent af projektlederne organiseret i IDA har fået en certificering. En række projektværktøjer kræver en vis viden, som kan opnås gennem certificering – og selv blandt de medlemmer, der håndterer projekter med store budgetter over to millioner kroner er kun 20 procent certificeret.

Det viser en ny spørgeundersøgelse i IDAs Projektlederpanel, som 659 projektledere har deltaget i. Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA, ærgrer sig over, at der er så mange danske projektledere, der ikke har fået en certificering, som de kan bruge senere i deres karriere.

»Det er altid godt at have papir på dine kompetencer. Det bliver endnu mere udtalt, hvis man skal søge et nyt job. Selvfølgelig spiller det en rolle, hvilke projekter man har styret, hvordan de er leveret, om de har givet værditilvækst i virksomheden, om det var inden for budget, og om deltagerne i projektet performer optimalt. Men de ting lærer du jo netop at dokumentere og styrke gennem en certificering,« siger Juliane Marie Neiiendam. 

Stort ansvar uden formel uddannelse

Når man går fra at være ingeniør til projektleder, skifter man sin faglighed ud med en ny. En person med CBS-baggrund går heller ikke umiddelbart ud og laver VVS-arbejde. Det er et stort ansvar at være projektleder uden en formel uddannelse. De skal aflære sig i forhold til deres faglighed og tillære sig projektlederkompetencerne. Det er kvalifikationer, de ikke nødvendigvis er en del af deres fag.

»Det er overraskende, at under en femtedel af projektlederne rent faktisk er uddannet i projektledelse. Især fordi projektledere jo har ansvar for andre end sig selv – da de står for den uformelle ledelse og skal kunne motivere projektteamet til at levere inden for en tidsramme og et budget,« siger Juliane Marie Neiiendam, der samtidig peger på krydspresset, som projektlederne arbejder under. De har ansvar for deadlines og projektets økonomi, men ikke ressourcerne i projektet og det personalemæssige ansvar.

Der er mange interessenter, der er afhængige af projektlederens performance – ud over projektteamet er det styregruppen, de forretningsansvarlige og eventuelle eksterne kunder og samarbejdspartnere. Derfor gælder det om at være så godt klædt på til opgaven som muligt. 

Hver femte er ikke klædt på til jobbet

Af de 17 procent i undersøgelsen, der har fået en certificering har 50 procent en IPMA-certificering i Project management og 51 procent nævner Prince2 projektleder-certificeringer. Mens IPMA-certificeringen er meget pragmatisk med for eksempel risiko- og interessentanalyse og tidsestimering, er Prince2 mere en metode, som handler om de overordnede ting i forhold til at styre projekter efter en bestemt metode.

»Næsten hver femte – eller 19 procent – har ikke modtaget nogen form for opkvalificering, siden de blev projektledere. Det er bekymrende, at så stor en andel ikke er blevet klædt på til rollen som projektleder. Især fordi de har ansvaret for store og tunge projekter – og uden de rette kompetencer, er risikoen for mislykkede projekter og overskredne deadlines og budgetter større,« siger Juliane Marie Neiiendam – og det er jo heller ikke klædeligt for ens cv, når resultaterne udebliver.

Atkins efteruddanner projektledere systematisk

Atkins Danmark har for mere end fem år siden samlet alle sine projektledere i én afdeling. Alle projektlederne akkrediteres efter internationale APM- og PMI-standarder, så de får mandat til at køre projekter på de forskellige risiko-niveauer. Samtidig er der oprettet et projektlederakademi med fokus på uddannelse og træning af projektlederne. 

Det har skabt et tæt og fagligt udviklende projektledermiljø, hvor projektledelse ses som en decideret karrierevej. Det har haft stor betydning for forretningen, fordi der er skabt en stringent model for, hvordan projekterne skal gennemføres og styres. Lige fra vurdering af projektets risiko til hvilke kompetencer, projektlederen bør have, og hvordan man sikrer realisering af de forventede gevinster.

»Vi får ikke længere så mange overraskelser i projekterne. Vi er blevet bedre til at samle op på erfaringerne, sammensætte de rigtige teams, skabe et godt samspil, og så har projektlederne fået langt mere ledelsesbevågenhed,« fortæller Henrik Sardal, der er afdelingschef for Projekt- og byggeledelse i Atkins Danmark.

Risikoen i projekterne er minimeret

Alle projektledere ved, hvor de skal gå hen, hvis et projekt på den ene eller anden måde bliver udfordret, fordi de mangler ressourcer, tolerancerne skrider, eller projektet ændrer sig væsentligt undervejs. På den måde har Atkins overordnet fået løftet ansvaret væk fra den enkelte projektleder – og dermed minimeret risikoen i det enkelte projekt markant, som kan ses direkte på bundlinjen.

»Projektlederne tager i høj grad ansvar for projekterne, men når projekterne af den ene eller anden årsag glider uden for tolerancerne, så får de støtte og hjælp fra ledelsen. Det betyder også, at der er mindre stress for den enkelte projektleder, som ikke sidder alene med de gordiske knuder. De får løbende den nødvendige hjælp fra ledelsen,« fortæller Henrik Sardal.

Relevante figurer:

 

Farligt ikke at vedligeholde dine kompetencer
Farligt ikke at vedligeholde dine kompetencer

Det er i dine kompetencer, du skal finde trygheden. Ikke i jobbet eller i den virksomhed, du er ansat i. Du skal konstant sørge for at vedligeholde din markedsværdi, siger Kim Knudsen, karriereråd ...

Læs mere
Hver femte projektleder er ikke klædt på til jobbet
Hver femte projektleder er ikke klædt på til jobbet

Krydspres og evnen til at lede på flere niveauer er en del af jobbet som projektleder. Men hver femte projektleder har aldrig fået efteruddannelse og er ikke klædt på til at navigere i dette farva ...

Læs mere
Projekter er konfliktmagneter
Projekter er konfliktmagneter

Du er som projektleder nødt til at håndtere konflikter i dit projektteam, for overser du konflikter, kan det få følger for projektets succes.

Læs mere
God styring hiver gevinsten hjem
God styring hiver gevinsten hjem

En business case skal bruges som et løbende styringsredskab og ikke samle støv på hylden, opfordrer erfaren rådgiver.

Læs mere
Husk interessenterne – de kan spolere dit projekt
Husk interessenterne – de kan spolere dit projekt

Gør dig allerede fra starten af projektet klart, hvem dine interessenter er, og hvordan du vil håndtere dem.

Læs mere
Projektet er først en succes,  når det er implementeret
Projektet er først en succes, når det er implementeret

70 procent af forandringsprojekter lykkes ikke, for de når aldrig ud at leve i virksomheden. Det viser både 20 år gamle og et år gamle undersøgelser.

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close