21-02-2018 08:16:31

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav.

Opgaver

29. jan. 2018 Af: Spildevandskomiteen

Komiteens opgaver er:

  • Som sagkyndigt organ at behandle opgaver indenfor Komiteens arbejdsområde, dels på eget initiativ, dels på foranledning af spørgsmål rejst fra offentlig side.
  • At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer.
  • At etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med samme og beslægtede opgaver.
  • At offentliggøre resultaterne af komiteens arbejde.
luk
close