18-06-2018 05:52:21

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav.

Organisation og udvalg

Spildevandskomiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Organisation og udvalg

Komiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens sammensætning

Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og mødes en gang om året til Spildevandskomiteens plenarmøde.

Download referat fra årets plenarmøde - 2017.

Komiteens daglige drift varetages af forretningsudvalget, der typisk samles 4 gange om året. De konkrete opgaver udfører Spildevandskomiteen ved at nedsætte udvalg. Disse udvalg består af komiteens egne medlemmer suppleret op med ikke-medlemmer efter behov. Udvalgene opløses, når den pålagte opgave er opløst, men i praksis har nogle af udvalgene permanent karakter. Se nedenfor for en oversigt over udvalgene.

Spildevandskomiteens forretningsudvalg

Vedtægter (PDF)

Spildevandskomiteens udvalg

For tiden er der følgende udvalg under Spildevandskomiteen:

Nationalt og internationalt samarbejde

Spildevandskomiteen er p.t. tilknyttet:

  • Den danske nationalkomité for International Water Association (IWA)

Herudover indgår Spildevandskomiteen i forskellige samarbejder omkring konkrete initiativer. For eksempel har EVA-udvalget samarbejdet med NORVAR i Norge og VAV i Sverige om at afholde nordiske konferencer, ligesom Spildevandskomiteen undertiden samarbejder med bl.a. IDA Miljø og DANVA om konkrete mødeaktiviteter. Spildevandskomiteen har tilsvarende samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen og DANVA om gennemførelsen af konkrete projekter.

luk
close